Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2020

Program podpory v oblasti školství v roce 2020 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 4. 3. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Poskytnutá dotace
AC Vysoké Mýto z. s. Organizace školních atletických závodů ve Vysokém Mýtě 15 000 Kč 
Cyklobendl z .s. Vysoké Mýto Hledá se vítěz 10 000 Kč 
Gymnázium Vysoké Mýto Robotika 30 000 Kč 
Mgr. Lenka Šrautová Vodnická stezka 9 000 Kč 
Sdružení rodičů při GVM, z. s. Kujebácké sportovní akce 9 000 Kč 
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto ŠKOLNÍ SOUTĚŽ – MÁM(e) NA TO! 19 000 Kč 
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z. ú. Horniny a minerály 5 000 Kč 
SŠP Vysoké Mýto, p. o. Veletrh fiktivních firem 15 000 Kč 
VOŠS a SŠS Vysoké Mýto Propagace a popularizace technického vzdělávání 41 000 Kč 
Zahrada Harta s. r. o. Edukační pexeso 5 000 Kč 
Celkem   158 000 Kč