Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny v roce 2022

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2022 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2022 č. usnesení 122/22 schválila Rada města Vysokého Mýta a 16. 3. 2022 č. usnesení 37/22 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Dotace        
Amalthea z.s. Podpora pro rodinu a dítě – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 000 Kč
Domov pod hradem Žampach Příspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany obce Vysoké Mýto – p.Drahoše P., p.Dudu D., p. Rybičku T.   5 000 Kč
Farní charita Litomyšl Provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra   5 000 Kč
KONTAKT Ústí nad Orlicí Provoz krajské Linkdy důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2022   4 000 Kč
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 10 000 Kč
Světélko, z.s. Světélko z.s. 2022   5 000 Kč
Unie ROSKA – reg.org. ROSKA Ústí nad Orlicí, z.p.s. Rozhýbeme se po koroně   5 000 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa Domovy pro osoby se zdravotním postižením – roztroušenou sklerózou   5 000 Kč
Péče o duševní zdraví, z.s. Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných 15 000 Kč
Potravinová banka Pardubice z.s. Potravinová banka Pardubice z.s. 30 000 Kč
Domov pro seniory Sloupnice Náklady spojené s poskytováním celoroční pobytové služby pro občana města Vysoké Mýto pana Evžena Černého   5 000 Kč
Domov na rozcestí Svitavy Finanční příspěvek – sociální služby   5 000 Kč
Gymnázium Vysoké Mýto Bezpečná škola, Bezpečný domov 2022   3 000 Kč
Domov pro rodinu, z.s. Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi 10 000 Kč
Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vysoké Mýto   5 000 Kč
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Podpora činnosti Místní skupiny ČĆK Vysoké Mýto   5 000 Kč
Naděje – domácí zdravotní péče s.r.o. Činnost a provoz domácí zdravotní péče – Naděje s.r.o. 20 000 Kč
Střední škola podnikání Vysoké Mýto Střední škola podnikání Vysoké Mýto   3 000 Kč
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Domácí hospic Alfa-Omega, Občanská poradna – služby oblastní charity Ústí nad Orlicí 20 000 Kč
Audiohelp, z.s. Služby pro osoby se sluchovým postižením ve Vysokém Mýtě a okolí   5 000 Kč
TyfloCentrum Pardubice Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji 10 000 Kč
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji 70 000 Kč
Rodinné Integrační Centrum, z.s. Zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra na Vysokomýtsku 10 000 Kč
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra na Vysokomýtsku   5 000 Kč
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 15 000 Kč