Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2020

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2020 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 4. 3. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta a 18. 3. 2020 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
Rytmus Východní Čechy, o. p. s. Sociální rehabilitace  10 000 Kč 
Kontakt Ústí nad Orlicí Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2020  6 000 Kč 
Evropský institut pro smír, mediaci a   rozhodčí řízení, o. p. s. Hlas dítěte  5 000 Kč 
Náš domov Koclířov Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi  10 000 Kč 
Amalthea Podpora pro rodinu a dítě-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  15 000 Kč 
Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR Rehabilitační plavání a jeho upevňování návyku cvičit  3 000 Kč 
Oblastní spolek ČČK Podpora činnosti místní skupiny ČČK Vysoké Mýto  5 000 Kč 
Česká abilympijská asociace Pardubice Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti      5 000 Kč 
Pavel Surma Církev víry – Vysoké Mýto  5 000 Kč 
Péče o duševní zdraví Pardubice Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných  15 000 Kč 
Rodinné Integrační Centrum Pardubice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a Raná péče pro rodiny s dětmi autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce  8 000 Kč 
Světélko, z. s. Světélko z. s. 2020 10 000 Kč 
Audiohelp z. s. Služby pro osoby se sluchovým postižením ve Vysokém Mýtě a okolí  10 000 Kč 
Unie ROSKA r. o. Nechceme se přestat hýbat  12 000 Kč 
HEWER, z. s. Osobní asistence pro občany Vysokého Mýta  15 000 Kč 
ABATAB Choteč Sasanky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  10 000 Kč 
TyfloCentrum Pardubice Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji 10 000 Kč 
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 100 000 Kč 
SKP-Centrum Pardubice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO + sportem proti pasivitě 55 000 Kč 
Šance pro tebe Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 20.000 Kč