Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2018

Program podpory v oblasti kultury v roce 2018 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 5. 3. 2018 schválila Rada města Vysokého Mýta

Žadatel Projekt Poskytnutá dotace
MgA. Tomáš Thon, Ph.D., ARTTHON Podpora přípravy a realizace vydání – unikátní badatelský nález neznámého českého skladatele ve Vídni, rodáka z Vysokého Mýta – Josef Lipavský (1772-1810);  5 000 Kč 
Jan Mračno AUTODROM – od historie po současnost 1 200 Kč 
Divadelní spolek Šembera Nácvik divadelních představení v roce 2018 25 000 Kč 
Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto z.s. Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení 30 000 Kč 
Železniční modeláři Kujebina z.s. Stavba modelových kolejišť pro ukázku veřejnosti – pořádání výstav 20 000 Kč 
z.s. Triangl Vysoké Mýto Fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina – Triangl 15 000 Kč 
Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. Ples Berenika 15 000 Kč 
Pavla Dušková 1. světová válka, její průběh a dopad na Svařeň a okolní obce – výstava k výročí 100 let od konce 1. světové války 4 000 Kč 
Spolek přátel Růžového paloučku Slavnost na Růžovém paloučku 3 000 Kč 
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Benefiční zahradní zábava u Husova sboru s dětským odpolednem 10 000 Kč 
Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto 20 000 Kč 
variace vm, z.s. Koncert Marika Singers k výročí vzniku samostatného Československa 9 400 Kč 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I. Čarodějnice 2018 22 000 Kč 
Orel jednota Vysoké Mýto Setkání tanečních souborů České besedy Pardubického kraje – součást programu Mětských slavností 8. 9. 2018 17 000 Kč 
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace Organizace krajského kola soutěže dechových a bicích nástrojů – pořízení věcných cen pro soutěžící 10 000 Kč
Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 10 000 Kč 
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace Školní časopis Javorák 1 400 Kč 
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 10 000 Kč 
Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace T-komplex má narozeniny – 30 let 10 000 Kč 
Spolek přátel Carrosserie Sodomka 23. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (31.5. – 3.6.2018) 20 000 Kč 
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2018 30 000 Kč 
Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 30 000 Kč 
MgA. Vladimír Daťka – kapela Echonaut Natočení videoklipu skupiny Echonaut 7 000 Kč 
Sdružení rodičů GVM, z. s. Otmarovo oko 6 000 Kč 
Smíšený pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. Dotace na nájemní prostory, členský poplatek Unii sborů, organizace Rybovy mše vánoční a obnova jednotného sborového obleku pro 40 členů 20 000 Kč 
Up z. s. Část honoráře, ozvučení a osvětlení koncertů při realizaci 12. ročníku benefičního festivalu Hudba pomáhá 23 000 Kč 
Bc. Vojtěch Sedláček Honoráře účinkujících na 8. Bubenickém festivalu Vysoké Mýto 38 000 Kč 
Tereza Lacmanová Videoklip kapely Four in Van 7 000 Kč 
Viktor Handl Kulturní události na Brtči 6 000 Kč 
Celkem   425 000 Kč