Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2021

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2021 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 3. 3. 2021 č. usnensení 105/21 schválila Rada města Vysokého Mýta a 21. 4. 2021 č. usnesení 45/21 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Dotace
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Poskytování sociálních služeb v oblasti Vysokomýtska 90 000 Kč
Domov pro rodinu, z.s. Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi 10 000 Kč
Rodinné Integrační Centrum z.s. Sociální služby, Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce, SAS pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 10 000 Kč
Farní charita Litomyšl Provoz odlehčovací služby Resptiní péče Jindra 5 000 Kč
Amalthea z.s. Podpora pro rodinu a dítě – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 25 000 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa Domovy pro osoby se zdravotním postižením roztroušenou sklerózou mozkomíšní 5 000 Kč
KONTAKT Ústí nad Orlicí Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v r.2021 5 000 Kč
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji 10 000 Kč
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Občanská poradna Ústí nad Orlicí, Domácí Hospic Alfa-Omega 25 000 Kč
Péče o duševní zdraví, z.s. Sociální rehabilitace závěžně duševně nemocných 20 000 Kč
Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vysoké Mýto 0 Kč
Unie ROSKA – reg.org.ROSKA Ústí nad Orlicí, z.p.s. I během korony chceme žít 5 000 Kč
Pavel Surma, Pod nádražím 333/2, Vysoké Mýto Církev víry – Vysoké Mýto 5 000 Kč
Domov pod hradem Žampach Příspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s pokytováním celoroční sociální péče o občany obce Vysoké Mýto – pana Drahoše P. a pana Rybičku T. 5 000 Kč
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rebabilitace 10 000 Kč
Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. Snížení rizikového chování žáků 3 000 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí Podpora činnosti Místní skupiny ČČK Vysoké Mýto 5 000 Kč
CENTRUM HÁJEK z.ú.  Provozní náklady CENTRUM HÁJEK z.ú.  0 Kč
Domov na rozcestí Svitavy Finanční příspěvek – sociální služby 15 000 Kč
MO Svazu tělesně postižených v ČR,z.s. rehabilitační plavání – plepšení soběstačnosti ve zdravotním postižení 5 000 Kč 
Gymnázium Vysoké Mýto Bezpečná škola, Bezpečný domov 5 000 Kč 
Světélko, z.s. Světélko z.s. 2021 5 000 Kč 
Šance pro Tebe, z.s. Zlepšení životních podmínhek Romů Vysokomýtska 20 000 Kč 
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Hlas dítěte 5 000 Kč 
Audiohelp, z.s. Služby pro osoby se sluchovým postižením ve Vysokém Mýt a v okolí 10 000 Kč 
SKP-CENTRUM, o.p.s. Provoz NZDM EMKO a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě 75 000 Kč