Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti životního prostředí v roce 2023

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2023 je zaměřen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, k eliminaci předpokládaných dopadů změn klimatu a to ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 15. 2. 2023 schválila Rada města Vysokého Mýta č. usnesení 77/23.

ŽadatelProjektVýše dotace
Michaela Anna ZedníčkováPředstavení veřejnosti více funkčního smíšeného trvalkového záhonu10 000 Kč
variace vm z.s.Dej ptákům pít11 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Vysoké Mýto, z.s.Zřízení ekologických (kompostovacích) toalet v tábořištích skautského tábora21 000 Kč
Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“              Podpora Záchranné stanice „Pasíčka“13 000 Kč