Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny v roce 2024

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2024 zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 28. 2. 2024 č. usnesení 74/24 schválila Rada města Vysokého Mýta.

ŽadatelProjektVýše dotace
Domov pod hradem ŽampachPříspěvek na náklady Domova pod hradem
Žampach spojené s poskytováním celoroční
sociální péče o občany obce Vysoké Mýto
10 000 Kč
Farní charita LitomyšlProvoz odlehčovací služby
Respitní péče Jindra
5 000 Kč
TyfloCentrum PardubiceZajištění sociálních služeb pro osoby
se zrakovým postižením
v Pardubickém kraji
10 000 Kč
Rodinné Integrační Centrum, z.s.Raná péče pro rodiny sdětmi s PAS, PK a S,
Sociálně aktivizační služby,
Osobní asistence proosoby s PAS
10 000 Kč
KONTAKT Ústínad OrlicíProvoz krajské Linky důvěry
Ústí nad Orlicí v roce 2024
5 000 Kč
Oblast.charita Červený Kostelec,
stř. Domov sv. Josefa
Domovy pro osoby se zdr. postižením –
roztroušenou sklerózou
5 000 Kč
Ledax Vita z.ú.Denní stacionář Vysoké Mýto 202410 000 kč
Linka bezpečíLinka bezpečí pro děti a mládež
z města VM
5 000 Kč
Potravinová banka
Pardubice
Podpora potravinové banky30 000 Kč
Amalthea z.s.Podpora pro rodinu a dítě – SAS35 000 Kč
Variace vm z.s.Zpátky ke kořenům20 000 Kč
Unie ROSKAI přes náš handicap, chceme
zůstat co nejdéle soběstační
5 000 Kč
Audiohelp, z.s.Služby pro osoby se sluchovým
postižením ve Vysokém Mýtě a okolí
5 000 Kč
Naděje – domácí
zdravotní péče
Činnost a provoz domácí zdravotní
péče – Naděje s.r.o.
30 000 Kč
Pomáhat je v móděRozvíjení a podpora aktivit mládeže
v rámci spolku Pomáhat je v módě
11 000 Kč
Oblastní spolek
ČČK Ústí nad
Orlicí
Podpora činnosti MS ČČK
Vysoké Mýto
5 000 Kč
SŠ podnikání
Vysoké Mýto
Snížení rizikového chování žáků0 Kč
Domov pro rodinu,
Mor.Třebová
Most naděje – azylový dům pro rodiče
s dětmi
0 Kč
Péče o duševní
zdraví
Sociální rehabilitace závažně duševně
nemocných
10 000 Kč
Rytmus
Východní Čechy
Sociální rehabilitace5 000 Kč
Oblastní charita Ústí nad OrlicíDomácí hospic Alfa-Omega, Občanská
poradna – služby Oblastní charity
Ústí nad Orlicí
15 000 Kč
Celkem231 000 Kč