Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2017

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2017 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2017 schválila Rada města Vysokého Mýta a 29. 3. 2017 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta (prvních pět uvedených v tabulce).

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

sociálně akvitiční služby

osobní asistence

45 000 Kč 

26 000 Kč 

Česká abilympijská asociace poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti 15 000 Kč 
SKP CENTRUM, o. p. s. na úhradu nákladů na energie v NZDM EMKO 40 000 Kč 
ABATAB Sasanky – sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi 37 000 Kč 
JUDr. Eva Vaňková mimosoudní řešení sporů 0 Kč 
Domov pod hradem,Žampach Finanční příspěvek pro 2 klienty VM 10 000 Kč 
Domov pro seniory Sloupnice Příspěvek na polohovací pomůcku 3 000 Kč 
Farní charita Litomyšl Respitní péče Jindra 10 000 Kč 
Domov na rozcestí Svitavy Finanční příspěvek-sociální služby 7 000 Kč 
Náš domov Koclířov Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi 25 000 Kč 
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto Podpora primární prevence ve škole 6 000 Kč 
MO STP Vysoké Mýto Rehabilitační plavání a cvičení ve vodě 5 000 Kč 
Péče o duševní zdraví Pardubice Soc.rehabilitace závažně duševně nemocných 10 000 Kč 
Kontakt Ústí nad Orlicí Provoz krajské linky důvěry Ústí n.Orl. 6 000 Kč 
ZŠ Knířov Keramické odpoledne-totemy přátelství 1 000 Kč 
MS ČČK Vysoké Mýto Podpora činnosti MS ČČK Vysoké Mýto 6 000 Kč 
Světélko Vysoké Mýto Světélko dětem 2017 20 000 Kč 
Gymnázium Vysoké Mýto Bezpečná škola, Bezpečný domov 2017 6 000 Kč 
Audiohelp ústí nad Orlicí Služby pro sluchově postižené a seniory ve V. Mýtě a okolí 12 000 Kč 
SŠP Vysoké Mýto Snížení rizikového chování žáků 3 000 Kč 
Roska Ústí nad Orlicí Pohybem k udržení poškozeného zdraví 10 000 Kč 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Občanská poradna Ústí nad Orlicí 15 000 Kč 
Mikádo Vysoké Mýto Cyklus přednášek pro rodiče II. 5 000 Kč 
Domov na hradě Rychnburk Předhradí Příspěvek na doplatek úhrady pobytu a stravování 25 000 Kč 
Květná zahrada Květná Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč 17 000 Kč 
Celkem   202 000 Kč