Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2021

Program podpory v oblasti kultury v roce 2021 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 17. 2. 2021 č. usnesení 82/21 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Dotace
Divadelní spolek Šembera Nácvik divadelních představení v roce 2021 25 000 Kč 
Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. Ples Berenika 13 000 Kč 
Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto, z.s. Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení 20 000 Kč 
Železniční modeláři Kujebina z.s. Stavby a provoz modelových kolejišť pro ukázky veřejnosti, formou pořádání výstav a dnů otevřených dveří. Práce s mladými modeláři 37 000 Kč 
Orel jednota Vysoké Mýto Svátek matek 2021 5 000 Kč 
Vojtěch Konečný, BA Doprovázení 15 000 Kč 
z.s. Triangl Vysoké Mýto Fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina – Triangl 17 000 Kč 
Sdružení rodičů GVM, z. s. Otmarovo oko 7 000 Kč 
Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 15 000 Kč 
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Park žije – benefiční koncert a zahradní zábava v Masarykových sadech ve Vysokém Mýtě 17 000 Kč 
Spolek přátel Carrosserie Sodomka 26. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (3. – 6.6.2021) 25 000 Kč 
Pavla Dušková Modeláři a sběratelé 5 000 Kč 
Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost SPOLKU.proMejto 20 000 Kč 
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 2021 15 000 Kč 
Up z. s. Propagace, produkční a technické zajištění benefičního festivalu Hudba pomáhá – oblast Vysoké Mýto 35 000 Kč 
Vysokomýtský Všeználek, z.ú. Týden hudby v dětském podání 0 Kč 
Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 49 000 Kč 
Anežka Benešová Hudební album kapely Four in Van 10 000 Kč 
Ing. Mgr. Ondřej Mačát The Blockchains – natáčení hudebních videí 10 000 Kč 
VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2021 49 000 Kč 
David Lukáš Autorské CD skladatele Davida Lukáše 40 000 Kč 
Pěvecký sbor Otakar 

Dotace na nájemní prostory, tradiční Rybovu mši vánoční a autobusovou přepravu na koncerty

20 000 Kč 
Celkem   449 000 Kč