Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2016

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2016 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta, v případě dotací nad 50 tis. Kč jejich poskytnutí schválilo dne 16. 3. 2016 zastupitelstvo města.

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
Oblastní charita Červený Kostelec Příspěvek na mzdu  10 000 Kč
Domov na rozcestí Svitavy Příspěvek na fin..soc.služeb 10 000 Kč
Kontakt Ústí nad Orlicí Provoz Linky důvěry 6 000 Kč
Farní charita Litomyšl Respitní péče Jindra 10 000 Kč
Náš domov Koclířov Most naděje -AD 25 000 Kč
Sociální služby Česká Třebová Podpora soc. služeb 5 000 Kč
Ledax Vysoké Mýto S-Klub Vysoké Mýto 39 000 Kč
ZŠ Knířov Zahradní slavnost 3 500 Kč
ZŠ Javornického Vysoké Mýto Poznávej sebe i okolí města 7 500 Kč
ČČK Ústí nad Orlicí Podpora činnosti ČČK Vysoké Mýto 5 000 Kč
Květná zahrada ZDVOP Květná Příspěvek na provoz 20 000 Kč
MO STP Vysoké Mýto Plavání rodičů s dětmi 5 000 Kč
PDZ Pardubice Sociální rehabilitace duš.nemocných 10 000,00
Světélko Vysoké Mýto Světélko 2016 19 500 Kč
JUDr. Vaňková Vysoké Mýto Centrum pro mimosoudní řešední sporů 5 000 Kč
Mikádo Vysoké Mýto Cyklus přednášek pro rodiče 14 000 Kč
Gymnázium Vysoké Mýto Bezpečná škola, Bezpečný domov 15 000 Kč
Amalthea Chrudim Podpora pro rodinu a dítě-akt.služby 10 000 Kč
Roska Ústí nad Orlicí Chci se dívat lidem do očí 12 000 Kč
Abatab Choteč Sasanky,soc.aktiviz.služby pro diny s dětmi 40 000 Kč
SKP-Centrum Pardubice Dotace na úhradu nákladů na energie EMKO 35 000 Kč
Aquasport Vysoké Mýto Plavání rodičů s dětmi 7 000 Kč
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto Podpora primární prevence ve škole 12 000 Kč
SSŠP Vysoké Mýto Minimální preventivní program 4 500 Kč
Celkem    330 000 Kč