Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti školství v roce 2022

Program podpory v oblasti školství v roce 2022 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2022 č. usnesení 132/22 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel  Projekt    Dotace
Gymnázium Vysoké Mýto  Robotika  30 000 Kč
Sdružení rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, z.s.  Kujebácké sportovní akce    9 000 Kč
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú.     Vybavení venkovní učebny  12 000 Kč
Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.  Veletrh fiktivních firem  15 000 Kč
SKP-CENTRUM, o.p.s.  Sportem proti pasivitě XI.  11 000 Kč
VOŠS a SŠS Vysoké Mýto  Popularizace a propagace technického vzdělávání     40 800 Kč