Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny v roce 2023

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2023 zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2023 č. usnesení 109/23 schválila Rada města Vysokého Mýta a 22. 3. 2023 č. usnesení 31/23 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

ŽadatelProjektVýše dotace
Domov pod hradem ŽampachPříspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany obce Vysoké Mýto10 000 Kč
Farní charita Litomyšl  Provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra0 Kč
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji10 000 Kč
 Linka bezpečí, z.s.             Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vysoké Mýto5 000 Kč
Rytmus Východní Čechy, o.p.s.Sociální rehabilitace10 000 Kč
Potravinová banka Pardubice z.s.Potravinová banka Pardubice z.s.30 000 Kč
KONTAKT Ústí nad OrlicíProvoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 20230 Kč
Naděje – domácí zdravotní péče s.r.o.Činnost a provoz domácí zdravotní péče – Naděje s.r.o.28 000 Kč
Oblastní charita Ústí nad OrlicíDomácí hospic Alfa-Omega, Občanská poradna – služby oblastní charity Ústí nad Orlicí15 000 Kč
Audiohelp, z.s.Služby pro osoby se sluchovým postižením ve Vysokém Mýtě a okolí5 000 Kč
Domov pro seniory SloupniceNáklady spojené s poskytováním celoroční pobytové služby pro občana města Vysoké Mýto5 000 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. JosefaDomovy pro osoby se zdravotním postižením – roztroušenou sklerózou5 000 Kč
Oblastní spolek ČČK Ústí nad OrlicíPodpora činnosti Místní skupiny ČĆK Vysoké Mýto5 000 Kč
Unie ROSKAUdržujeme se pohybem5 000 Kč
Ledax Vita z.ú.Propagace denního stacionáře Vysoké Mýto7 000 Kč
SŠ podnikání Vysoké MýtoSnížení rizikového chování žáků0 Kč
Domov pro rodinu, z.s. Moravská TřebováMost naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi10 000 Kč
Světélko, z.s.Světélko z.s. 20230 Kč
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI, o.p.s.)Hlas Dítěte0 Kč
Zdravotní klaun, o.p.s.Pravidelné klauniády v Pardubickém kraji0 Kč
Laxus z.ú.Adiktologické centrum poradenství a terapie – detašované pracoviště Vysoké Mýto20 000 Kč
Domov na rozcestí SvitavySociální služby0 Kč
Amalthea z.s.Podpora pro rodinu a dítě – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi30 000 Kč
Oblastní charita Nové Hrady u SkutčeProgram podpory v oblasti soc. služeb, zdrav. a rodiny v roce 202360 000 Kč
Péče o duševní zdraví, z.s.Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných10 000 Kč
Šance pro Tebe, z.s.Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska0 Kč
Hana KalousováRozvíjení aktivit a iniciativy Pomáhat je v módě10 000 Kč
Rodinné Integrační Centrum, z.s.Podpora sociálních služeb (RP, SAS, SR a OA) pro rodiny s dětmi/osoby s PAS10 000 Kč