Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti kultury v roce 2022

Program podpory v oblasti kultury v roce 2022 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 16. 3. 2022 č. usnesení 153/22 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Dotace        
Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto, z.s.  Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení 20 000 Kč
Divadelní spolek Šembera  Nácvik divadelních představení v roce 2022 25 000 Kč
z.s. Triangl Vysoké Mýto  Fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina – Triangl 17 500 Kč
Orel jednota Vysoké Mýto  Svátek matek   5 000 Kč
Vojtěch Konečný, BA Vojtěch Konečný, BA 15 000 Kč
Železniční modeláři Kujebina z.s. Stavby a provoz modelových kolejišť pro ukázky veřejnosti, vč. pořádání výstav 37 000 Kč
Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. Nájemní prostory, tradiční Rybova mše vánoční a autobusová přeprava na koncerty vč. ubytování 21 000 Kč
Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 49 000 Kč
Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost SPOLKU.proMejto 20 000 Kč
Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. Ples Berenika 13 000 Kč
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Park žije – benefiční koncert a zahradní zábava v Masarykových sadech ve Vysokém Mýtě 20 000 Kč
Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 15 000 Kč
Pavla Dušková  Historie a současnost pivovarnictví ve Vysokém Mýtě a okolí    5 000 Kč
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto  Noc kostelů 2022  15 000 Kč
Zahrada Harta s.r.o.  Kultura na Hartech  10 000 Kč 
Spolek přátel Carrosserie Sodomka  27. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (3. – 5.6.2022)  25 000 Kč 
VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto  Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2022  49 000 Kč 
Sdružení rodičů GVM, z. s. Otmarovo oko    5 000 Kč