Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2018

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2018 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 21. 2. 2018 schválila Rada města Vysokého Mýta a 7. 3. 2018 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Poskytnutá dotace
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Oblastní charita Nové Hrady u Skutče: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Pečovatelská služba; Osobní asistence 70 000 Kč
Šance pro tebe Chrudim Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 40 000 Kč
SKP-Centrum Pardubice  Dotace na úhradu nákladů na energie NZDM EMKO 40 000 Kč
Farní charita Litomyšl Provoz odlehčovací služby respitní péče Jindra 10 000 Kč
Domov pod hradem Žampach Příspěvek na náklady domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany Vysokého Mýta 5 000 Kč
Domov na rozcestí Svitavy Finanční příspěvek – sociální služby 3 500 Kč
Canis, z. s. , Ústup Canisterapie 1 000 Kč
Náš Domov Koclířov Most naděje-azylový dům pro rodiče s dětmi 15 000 Kč
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Domácí hospicová péče (Domácí hospic Alfa-Omega); Občanská poradna 30 500 Kč
Střední škola podnikání Vysoké Mýto Snížení rizikového chování žáků 3 000 Kč
Péče o duševní zdraví  Pardubice Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných 10 000 Kč
Sociální služby Česká Třebová Příspěvek na služby pro občanku města Vysokého Mýta 0 Kč
ZŠ Javornického, Vysoké Mýto Jak se žije v Neratově 3 000 Kč
Ledax Vita Vysoké Mýto Podpora volnočasových aktivit uživatelů Vily Marie 20 000 Kč
Kontakt Ústí nad Orlicí Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2018 6 000 Kč
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Podpora činnosti místní skupiny ČČK Vysoké Mýto 5 000 Kč
TyfloCentrum Pardubice Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakových postižením v Pardubickém kraji 15 000 Kč
Květná zahrada, Květná Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč 0 Kč
Gymnázium Vysoké Mýto Bezpečná škola, bezpečný domov 10 000 Kč
ZŠ Knířov Aktivní odpoledne rodičů s dětmi 1 000 Kč
Roska Ústí n.Orlicí Chceme zůstat soběstační 12 000 Kč
Místní organizace svazu tělesně postižených Vysoké Mýto Proč cvičit ve vodě 5 000 Kč
Amalthea Chrudim Podpora pro rodinu a dítě-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 000 Kč
Abatab Choteč Sasanky-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 000 Kč
Světélko, Vysoké Mýto Světélko dětem 2018 10 000 Kč
Česká abylimpijská asociace Pardubice Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti 10 000 Kč
Rodinné Integrační Centrum Pardubice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 3 000 Kč
Audiohelp Ústí n.Orl. Služby pro sluchově postižené a seniory ve Vysokém Mýtě a okolí 12 000 Kč
Celkem   365 000 Kč