Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2017

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2017 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2017 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
Junák – český skaut, středisko  Vysoké Mýto, z.s. „Život ptactva“ Ekologická výchova členů střediska: Život ptactva + výroba 10 ks ptačích budek pro okolí Vysokého Mýta 6 000 Kč 
Zahrada Harta s.r.o. Ošetření lip v Knířově 8 000 Kč 
Robert Medvid Tvorba ekologicky významných prvků s protierozní funkcí v polním prostředí na Vysokomýtsku 7 000 Kč 
Základní škola Vysoké Mýto, Knířov Poznáváme rostliny a živočichy žijící v ČR 8 100 Kč 
Speciální základní škola Vysoké Mýto Smyslový chodník 11 200 Kč 
Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto „Učíme se v přírodě“ dotvoření přírodní učebny v MŠ Slunečná Vysoké Mýto, příspěvková organizace 8 100 Kč 
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto Putování za skřítky 2 000 Kč 
Základní škola Vysoké Mýto,  Javornického „Cestou necestou aneb kam pojedeme na výlet?“ – výtvarná soutěž zaměřená na enviromentální výchovu, vzdělávání a osvětu 3 000 Kč 
ZO ČSOP 52/07 Vysoké Mýto Děti a hmyz – motýli a brouci 1 600 Kč 
Celkem   55 000 Kč