Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2021

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 17. 2. 2021 schválila Rada města Vysokého Mýta č. usnesení 73/21.

Žadatel Program Dotace
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto Přírodní zahrada 6 000 Kč  
variace vm z.s. Posezení v krajině má pokračování 13 000 Kč  
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Stanoviště pro živočichy 5 500 Kč  
Vysokomýtský Všeználek, z.ú. Všeználek se učí na zahradě 14 000 Kč  
Celkem   38 500 Kč