17. 3. 2021 Informace o světelném signalizačním zařízení

Žádost: 

Můj požadavek opírám o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádám o tyto informace:

  1. Vaši odpověď pro pana Stacha (požadavek pana Motla Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
  2. Protokol natavení prodlevy dopravních kamer (požadavek pana Motla Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
  3. Protokol nastavení semaforů (požadavek pana Motla Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
  4. Schválení policii ČR (na základě vašeho vyjádření, bude poskytnuto Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.))

 

Způsob doručení: písemně, e-mailem

 

Odpověď: 

Ad 1) V příloze č. 1 Vám zasíláme anonymizovanou kopii odpovědi Městského úřadu Vysoké Mýto adresovanou Liborovi Stacho.

Ad 2) Městský úřad Vysoké Mýto nemá k dispozici požadovaný „Protokol nastavení prodlevy dopravních kamer“.

Ad 3) V příloze č. 2 Vám zasíláme kopie protokolů o provedení technické prověrky světelných signalizačních zařízení na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě po spuštění semaforů.

Ad 4) V příloze č. 3 Vám zasíláme kopie vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR.

Dovolujeme si Vám sdělit, že v rozsahu osobních údajů (adresa bydliště, tel. číslo a e-mailová adresa) v odpovědi Městského úřadu Vysoké Mýto adresované Liborovi Stacho a v rozsahu dokumentu „Protokol nastavení prodlevy dopravních kamer“, který povinný subjekt nemá k dispozici, byla Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem odmítnuta a vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 31. 3. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem, rozhodnutí prostřednictví pošty