18. 5. 2018 Informace ke změně č. 1 Územního plánu města Choceň

 

Žádost:

1) Žádám o zaslání všech relevantních dokumentů Vašeho úřadu, na základě kterých byla změněna specifikace přípustného využití ploch pro bydlení  – v části „I.1.F“ – v územním plánu města Choceň v rámci změny č. 1, vydané 2.3.2011. Tak, aby z nich bylo patrné, na základě čeho byla tato změna učiněna a jaké je její odůvodnění.

2) Je-li jediným dokumentem ve smyslu bodu 1) mé žádosti „Změna č. 1 územního plánu Choceň“, vydaná 2.3.2011 jako opatření obecné povahy č. 1/2011 Zastupitelstvem města Chocně, dostupná na https://urad.vysoke-myto.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7487:zmna–1-up-choce&catid=254:uzemni-plany-archiv, žádám o její zaslání e-mailem a potvrzení, že jde o jediný dostupný dokument, zdůvodňující předmětnou změnu.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme dokumenty, na základě kterých byla změněna specifikace přípustného využití ploch pro bydlení – v části „I.1.F“ – v územním plánu města Choceň v rámci změny č. 1, vydané 2. 3. 2011.

Příloha č. 1 – Žádost o projednání změny č. 1 Územního plánu města Chocně, 26. 5. 2009

Příloha č. 2 – Zpráva pro zasedání Rady města Chocně 4. 2. 2009

Příloha č. 3 – Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chocně, 25. 2. 2009

Příloha č. 4 – Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Choceň schválený ZM města Chocně

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 30. 5. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem