3. 3. 2014 Informace související s připojením obce Domoradice

Žádost:

Žádáme o poskytnutí všech informací či dokumentů (jejich výpis naleznete níže), které souvisí s připojením obce Domoradice k Vaší obci, které proběhlo k 1. 1. 2003.

1. Zápisy z jednání zastupitelstva ke sloučení/připojení.

2. Zápisy z jednání přípravného výboru.

3. Vyhlášení referenda k otázce sloučení.

4. Smlouva o sloučení obcí.

5. Další dokumenty týkající se sloučení/připojení.

6. Jméno starosty(ů) a případných místostarosty(ů) obce Domoradice a Vysokého Mýta z dotčeného volebního období (1998-2002)

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Ad 1) V příloze přikládáme kopii zápisu z jednání ZM města Vysokého Mýta ze dne 13. 11. 2002 o připojení obce Domoradice. Zápis z jednání ZM obce Domoradice o připojení nemáme k dispozici.

Ad 2) Nemáme k dispozici žádné zápisy z jednání přípravného výboru.

Ad 3) K otázce připojení obce Domoradice k městu Vysokému Mýtu nebylo vyhlášeno referendum.

Ad 4) V příloze přikládáme kopii Dohody o připojení obce Domoradice k městu Vysokému Mýtu.

Ad 5) Dále připojujeme kopii usnesení ZM obce Domoradice z 29. 10. 2002 a ZM města Vysokého Mýta z 13. 11. 2002 o připojení a kopie čtyř průvodních dopisů k rozesílané Dohodě o připojení. 

Ad 6)  Ve volebním období 1998 – 2002 byl starostou města Bohuslav Fencl, místostarostou Ing. Martin Krejza, starostou obce Domoradice byl Ing. Václav Kučera a místostarostou Jaroslav Hladík.

Přílohy:

Dohoda o připojení

Průvodní dopisy k dohodě o připojení

Usneseni_2002-8 ze dne 13.11.2002

Usnesení ZM obce Domoradice z 29. 10. 2002

Zápis 2002-8 ze dne 13.11.2002

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 17. 3. 2014

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky