Týnišťko

Dne 24.1.2011 byl Zastupitelstvem obce Týnišťko schválen Územní plán Týnišťko. S platností nabytí činnosti 9.2.2011. Změna č. 1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 9.9.2013. Platnost nabytí účinnosti je od 27.9.2013. Územní plán včetně Změny č. 1 a Právního stavu po Změně č. 1 je uložen odboru stavebního úřadu a územního plánování, Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Týnišťko a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje fondů EU, cestovního ruchu a sportu.