Přehled individuálních dotací v roce 2016 schválených radou města

Vroce 2016 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotaceschválené radou města.

žadatel projekt poskytnutá dotace
Konfederace politických vězňů ČR, oblast. pobočka Ústí n/O. Doprava na tradiční Muklovskou pouť pro členy pobočky 2 000 Kč
Region Orlicko – Třebovsko Účastnická trička CYKLO GLACENSIS 2016 3 000 Kč
Společnost železniční při DKV Česká Třebová Mikulášský vlak 10 000 Kč
Nadační fond S námi je tu lépe! Nákup přístrojů – Fetální monitor STAN pro gynekologicko-porodnické oddělení a Jícnovou echokardiografii pro pacienty srdce do Orlickoústecké nemocnice 10 000 Kč
Eva Hudečková Štěpán Hudeček – slopestyle 5 000 Kč
Petr Dvořáček Reprezentace města Vysokého Mýta na Mistrovství světa v kickboxu 5 000 Kč
Klub kuželkářů Vysoké Mýto, z.s. Výměna hracího zařízení 30 000 Kč
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí Odměny oceněným v rámci slavnostního vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů, rozhodčích a kolektivů 5 000 Kč
AUDIOHELP z.s. Ústí nad Orlicí „Odborné sociální poradenství a terénní služby pro osoby se sluchovým postižením ve Vysokém Mýtě a okolních obcích“ 10 000 Kč
Domov pro seniory Sloupnice Polohovací pomůcky 3 000 Kč
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Občanská poradna Ústí nad Orlicí 15 000 Kč
Domov pod hradem Žampach Fin. příspěvek – podíl na úhradě za stravování a ubytování občanů města Vysoké Mýto 10 000 Kč

 

Dotace města Vysokého Mýta na fasády objektů v městské památkové zóně Vysokého Mýta nebo zapsaných jako kulturní památka v „Ústředním seznamu kulturních památek“

 

Žadatel                                      Název projektu 2016                                         

Poskytnutá  dotace 

Michael Mergl Příspěvek na fasádu v MPZ Vysoké Mýto            6 773 Kč
Ing. Přemysl Dušek Příspěvek na fasádu v MPZ Vysoké Mýto           11 341 Kč
Eva a Martin Brychtovi Příspěvek na fasádu v MPZ Vysoké Mýto             9 690 Kč
Miloš Komůrka Příspěvek na fasádu v MPZ Vysoké Mýto            10 836 Kč
Blanka a Rudolf Tůmovi Příspěvek na fasádu v MPZ Vysoké Mýto            15 637 Kč
Marie Švecová Příspěvek na fasádu v MPZ Vysoké Mýto              6 477 Kč