Přehled individuálních dotací v roce 2020 schválených zastupitelstvem města

V roce 2020 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotace schválené zastupitelstvem města.

Žadatel   Název projektu   Poskytnutá dotace  
SKP-CENTRUM, o. p. s. Dofinancování služby Azylový domů pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2020 80 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Městské kulturní akce pořádané v roce 2021 1 640 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s.  Provoz a činnost VMK v roce 2021 10 777 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s.  Provoz a činnost MČK, MG a IC v roce 2021 4 970 000 Kč 
MAS Litomyšlsko o. p. s. Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2020 61 440 Kč 
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Potravinová obslužnost v Domoradicích 229 000 Kč 
SKP-CENTRUM, o. p. s.               Pardubice Financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2020 85 000 Kč 
Naděje, z. s. Financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto pro rok 2020 200 000 Kč 
SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice Financování služby NZDM Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vysoké Mýto v roce 2020 50 000 Kč 
Berenika Vysoké Mýto, o. p. s. Dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o. p. s. pro rok 2020 300 000 Kč 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2020 250 000 Kč 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě      Festival Sodomkovo Vysoké Mýto        150 000 Kč 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Provoz Muzea českého karosářství 831 905 Kč 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Provoz Muzea českého karosářství (na rok 2021) 1 019 569 Kč