Přehled individuálních dotací v roce 2021 schválených radou města

V roce 2021 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotace schválené radou města.

Žadatel Název projektu Dotace
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Mezioborový workshop ( A4 UMPRUM, Socionaut, FSV UK) „Vysoké Mýto R35 Litomyšl“ a přednášky         15 000 Kč
Autoklub Karosa klub v AČR Pořádání Mistrovství světa , Mistrovství Evropy, MMČR v disciplíně Supermoto         49 000 Kč
Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto ZUŠ Open – „Umění bez roušky“         15 000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I Publikace ALMANACH 1871 – 2021         49 999 Kč
SK Donocykl Kujebike 2021         15 000 Kč
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí Slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců okresu Ústí nad Orlicí za rok 2020 – 52. ročník          5 000 Kč         
Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. Žádost o mimořádnou finanční dotaci – provoz klubu 30 000 Kč 
Dobroběh Vysoké Mýto, z.s. Vysokomýtský půlmaraton 14 000 Kč 
Potravinová banka Pardubice, z.s. Provoz Potravinové banky Pardubice 20 000 Kč 
Barocco sempre giovane o.p.s. Koncert 43. mezinárodního festivalu PHJ 2021 20 000 Kč 
Region Orlicko – třebovsko Cyklo Glacensis 2021 3 000 Kč 
Železniční společnost při DKV Česká Třebová Mikulášský vlak 10 000 Kč