Odbor dopravních a správních agend

Odbor dopravních a správních agend v oblasti přenesené působnosti vykonává agendu speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu, vede a vykonává agendu místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích. Zajišťuje agendy evidence řidičů, registru motorových vozidel a zkušebních komisařů. Projednává přestupky a zajišťuje agendu vymáhání pohledávek vzniklých z činnosti města Vysokého Mýta a jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti města se podílí na koncepci dopravy ve městě.

Z důvodu komfortnějšího vyřízení požadavků klientů a nárustu administrativy, žádáme, aby poslední žádost na evidenci motorových vozidel a řidičských průkazů byla podána nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby městského úřadu. Děkujeme za pochopení.

Odbor dopravních a správních agend sídlí v budovách Jiráskova 179 a B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Bc. Šťastná Kristýna

vedoucí, SME, taxislužba
465 466 255
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 206

Běloušková Ivana

evidence vozidel
465 466 257
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 204

Mgr. Benešová Blanka

přestupky
465 466 174
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 253

Faltusová Kateřina

evidence vozidel
465 466 253
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 203

Holub Jaromír, DiS.

silniční hospodářství
465 466 246
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 201

Ing. Bc. Jedlička Oldřich

přestupky
465 466 182
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 257

Bc. Josefyová Aneta

přestupky
465 466 259
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 303

Bc. Kacelová Linda

vymáhání pohledávek
465 466 145
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 256

Konečná Alena

evidence řidičů
465 466 252
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 207

Matoušková Monika

evidence vozidel
465 466 251
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 204

Nádvorníková Lenka

přestupky, správní delikty
465 466 262
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 301

Bc. Petrová Iveta

vymáhání pohledávek
465 466 170
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 256

Šlégrová Alena

přestupky
465 466 136
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 254

Švadlenová Renata

referentka pro pozemní komunikace
465 466 248
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 201

Švecová Radoslava

přestupky
465 466 256
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 301

Mgr. Bc. Víchová Zdeňka, MBA

přestupky
465 466 261
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 303

Vrátil Tomáš

zkušební komisař, technik
465 466 247
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 209