Odbor dopravních a správních agend

Odbor dopravních a správních agend v oblasti přenesené působnosti vykonává agendu speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu, vede a vykonává agendu místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích. Zajišťuje agendy evidence řidičů, registru motorových vozidel a zkušebních komisařů. Projednává přestupky a zajišťuje agendu vymáhání pohledávek vzniklých z činnosti města Vysokého Mýta a jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti města se podílí na koncepci dopravy ve městě.

Z důvodu komfortnějšího vyřízení požadavků klientů a nárustu administrativy, žádáme, aby poslední žádost na evidenci motorových vozidel a řidičských průkazů byla podána nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby městského úřadu. Děkujeme za pochopení.

Odbor dopravních a správních agend sídlí v budově Jiráskova 179, Vysoké Mýto.

Bc. Šťastná Kristýna

vedoucí, SME, taxislužba
465 466 255
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 206

Andělová Lenka, DiS.

přestupky, správní delikty
465 466 249
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář č. 204

Běloušková Ivana

evidence vozidel
465 466 257
Jiráskova 179, přízemí, kancelář. č. 105

Mgr. Benešová Blanka

přestupky
465 466 174
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 208

Holub Jaromír, DiS.

silniční hospodářství
465 466 246
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 201

Ing. Bc. Jedlička Oldřich

přestupky
465 466 182
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 206

Bc. Josefyová Aneta

přestupky
465 466 259
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 203

Bc. Tlustý Pavel

přestupky
465 466 261
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář č. 203

Bc. Kacelová Linda

vymáhání pohledávek
465 466 145
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 205

Klapalová Petra

evidence vozidel - technik
465 466 253
Jiráskova 179, přízemí, kancelář. č. 107

Konečná Alena

evidence řidičů
465 466 252
Jiráskova 179, přízemí, kancelář. č. 108

Matoušková Monika

evidence vozidel
465 466 251
Jiráskova 179, přízemí, kancelář. č. 105

Nádvorníková Lenka

přestupky, správní delikty
465 466 262
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 205

Bc. Petrová Iveta

vymáhání pohledávek
465 466 170
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 256

Šlégrová Alena

přestupky
465 466 136
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 207

Švadlenová Renata

referentka pro pozemní komunikace
465 466 248
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 201

Švecová Monika

evidence vozidel, technik
465 466 250
Jiráskova 179, přízemí, kancelář. č. 106

Švecová Radoslava

přestupky
465 466 256
Jiráskova 179, 1. patro, kancelář. č. 202