Odbor právní a majetkový

Odbor právní a majetkový zpracovává legislativní návrhy právních předpisů města a poskytuje právní poradenskou činnost vedení města a městskému úřadu v oblastech souvisejících s výkonem jeho činnosti. Přijímá oznámení o konaní shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím. Zajišťuje agendu související s nemovitým a movitým majetkem. Povoluje užívání veřejného prostranství a následně poskytuje součinnost odboru finančnímu při správě místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Zajišťuje bytovou agendu města.

Životní situace, formuláře odboru

Odbor právní a majetkový sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

JUDr. Poláček Libor

vedoucí
465 466 135
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 205

Ing. Holubová Jana

bytová agenda, evidence movitého majetku
465 466 148
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 208

Ing. Kociánová Marie

zábory veřejného prostranství, nájmy
465 466 152
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 208

Šedová Dagmar

převody nemovitostí, věcná břemena
465 466 147
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 208