Odbor kanceláře vedení města

Odbor kanceláře vedení města vykonává organizační a administrativní činnosti pro vedení města, jednání zastupitelstva města a rady města. Zajišťuje zahraniční vztahy a spolupráci s partnerskými městy, agendy propagace, kultury a cestovního ruchu města. Ve spolupráci s Pardubickým krajem a se složkami integrovaného záchranného systému zabezpečuje agendu krizového řízení města a obce s rozšířenou působností. Plní povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Informuje veřejnost a média o činnosti města. Spravuje agendu místních symbolů, internetové stránky města a sociální sítě. Vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle školského zákona. Zabezpečuje povinnosti zřizovatele vůči základním školám, mateřským školám a školským zařízením. V oblasti školství, kultury a sportu zajišťuje agendu poskytování individuálních a programových dotací z rozpočtu města. Komplexně zajišťuje personální a mzdovou agendu zaměstnanců a zastupitelů města.

Nominace na udělení Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2023
Statut udílení Cen města Vysokého Mýta
Přihláška k vítání občánků

Bc. Kutnarová Radka

vedoucí odboru, personalistika
465 466 128
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 116

Benešová Renata

školství
465 466 139
B. Smetany 92, 1. patro, kancelář. č. 117

Fendrychová Radka

školství, sport
465 466 138
B. Smetany 92, 1. patro, kancelář. č. 117

Ing. Cachová Vendulka

krizové řízení
465 466 137
B. Smetany 92, 1. patro, kancelář č. 119

Kočová Jitka

sekretariát
465 466 122
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 107

Kořínková Kamila

mzdová účtárna
465 466 127
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 116

Kotrbová Michaela

kultura, cestovní ruch
465 466 113
B. Smetany 92, přízemí, klientské centrum

Mgr. Lněničková Marie

tisková mluvčí, vnější vztahy
465 466 134
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 118

Nádvorníková Markéta, Dis.

sekretariát
465 466 124
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 107