Odbor občanských agend a obecní živnostenský úřad

Odbor občanských agend zabezpečuje agendy související s vydáváním občanských průkazů, cestovních dokladů a evidencí obyvatel. Provádí vidimaci a legalizaci a poskytuje služby Czech Pointu. Zajišťuje matriku narození, manželství, úmrtí a zvláštní matriku. Obecní živnostenský úřad vykonává agendu Centrálního registračního místa pro podnikatele, zajišťuje registraci živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných, provádí úkony v rozsahu živnostenského zákona. Vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, vykonává dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele a plní další úkoly svěřené zvláštními právními předpisy. Vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy. Vede agendu podnikání v zemědělství. Zajišťuje organizaci farmářských trhů.

Z důvodu komfortnějšího vyřízení požadavků klientů a nárustu administrativy, žádáme, aby poslední žádost na občanských průkazech a pasech, matrice i evidenci obyvatel byla podána nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby městského úřadu. Děkujeme za pochopení.

Občanské agendy sídlí v budově na adrese Jiráskova 179, Vysoké Mýto.

Agendy obecního živnostenského úřadu sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Tržní řád

Mgr. Běloušek Vladimír

vedoucí
465 466 234
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 306

Bc. Houdková Pavla

kontrolní činnost
465 466 116
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 202

Hurytová Iveta

občanské průkazy, pasy
465 466 235
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 309

Ing. Kaplanová Veronika

občanské průkazy, pasy
465 466 230
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 309

Kuchtová Petra

ověřování, Czech POINT
465 466 211
Jiráskova 179, přízemí, kancelář. č. 101

Kvičerová Dagmar

registrace živností
465 466 115
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 202

Šotnerová Lenka

občanské průkazy, pasy
465 466 228
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 307

Staňková Jaroslava

matrika
465 466 233
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 305

Tomášková Jana

registrace živností
465 466 119
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 203

Vacková Eva

evidence obyvatel
465 466 231
Jiráskova 179, 2. patro, kancelář. č. 304