Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města zabezpečuje vypracování a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města. Připravuje a realizuje investiční akce a koordinuje a zajišťuje přípravy a zpracování ucelených projektů v rámci programů spolufinancovaných z jiných zdrojů. Vyhledává vhodné možnosti využívání dotačních programů pro potřeby města. Administruje dotace z Fondu památkové péče města Vysokého Mýta.

Bc. Halama Ondřej

vedoucí
465 466 149
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 210

Ing. Čápová Andrea

investice a výběrová řízení
465 466 114
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 251

Ing. arch. Chobotský Jakub

architekt města
465 466 176
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 252

Šplíchal Josef, DiS.

investice, technický dozor
465 466 166
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 251

Vojtěch Josef

investice, technický dozor
465 466 168
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 209