Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Odbor stavebního úřadu a územního plánování zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona. Zabezpečuje agendy územního plánování a památkové péče, vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu.

Odbor stavebního úřadu a územního plánování sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

lic. Ottová Jana

vedoucí
465 466 157
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 306

Bobela Vladislav

stavební úřad
465 466 146
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 301

Ing. arch. Chobotský Jakub

architekt města
465 466 176
B. Smetany 92, mezipatro, kancelář. č. 252

Machata Petr

stavební úřad
465 466 167
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 302

Sikorová Monika

vodní hospodářství - Choceňsko
465 466 159
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 304

Sommrová Jana

referent územního plánování
465 466 169
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 317

Tvaroha Aleš, DiS.

památková péče
465 466 181
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 303

Vobejdová Zdeňka

stavební úřad
465 466 165
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 302

Vyhledal Martin

vodní hospodářství
465 466 160
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 304

Zelingerová Aneta, DiS.

referent územního plánování
465 466 118
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 317