Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Odbor stavebního úřadu a územního plánování zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona. Zabezpečuje agendy územního plánování a památkové péče, vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu.

Odbor stavebního úřadu a územního plánování sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

lic. Ottová Jana

vedoucí
465 466 157
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 306

Bobela Vladislav

stavební úřad
465 466 146
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 301

Farníková Bohuslava

stavební úřad
465 466 183
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 303

Ing. Malinská Jana

vodoprávní úřad
465 466 160
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 304

Machata Petr

stavební úřad
465 466 167
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 302

Sikorová Monika

vodoprávní úřad
465 466 159
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 304

Sommrová Jana

územní plánování, památková péče
465 466 169
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 317

Tvaroha Aleš, DiS.

stavební úřad
465 466 181
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 303

Vobejdová Zdeňka

stavební úřad
465 466 165
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 302

Zelingerová Aneta, DiS.

územní plánování
465 466 118
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 317