Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, opatrovnictví nezletilých, doprovázení pěstounských rodin, sociální péče, sociální prevence, ochrany práv příslušníků menšin, veřejného zdraví, prevence kriminality a drogové problematiky. Zajišťuje agendu programových a individuálních dotací z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny.

Bc. Abrahamová Ludmila

vedoucí
465 466 218
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 406

Bc. Ačová Zuzana, DiS.

náhradní rodinná péče
465 466 214
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 405

Bc. Počtýnská Kateřina, DiS.

veřejný opatrovník, sociální pracovník
465 466 219
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 401

Hurychová Jana

terénní pracovník
773 796 232
Husova 156

Mgr. Konečná Alena

veřejný opatrovník
465 466 213
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 406

Bc. Koukolová Helena

doprovázení pěstounských rodin
465 466 240
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 405

lic. Koziolová Alena

opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko
465 466 229
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 402

Mgr. Labová Renata, DiS.

náhradní rodinná péče
465 466 220
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 405

Bc. Lacmanová Jitka

opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko
465 466 217
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 403

Řehůřková Zlata

opatrovnictví nezletilých Choceňsko
465 466 221
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 403

lic. Salášek Tomáš

kurátor pro mládež pro oblast Vysokomýtsko
465 466 225
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 402

Svobodová Zuzana, DiS.

kurátor pro mládež pro oblast Choceňsko
465 466 216
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 401

Mgr. Vondřejcová Romana

sociální pracovník, romský koordinátor
465 466 223
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 401

Bc. Zastoupil Kamil

opatrovnictví nezletilých Choceňsko
465 466 202
Jiráskova 179, 3. patro, kancelář. č. 403