Odbor finanční

Odbor finanční zabezpečuje činnosti související s rozpočtem města Vysokého Mýta. Vede účetnictví, zpracovává účetní výkazy a sestavuje účetní závěrku města Vysokého Mýta, zajišťuje pokladní činnosti města, spravuje bankovní účty města, zajišťuje fakturaci města. Vykonává agendu správy místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a místního poplatku ze psů, vykonává agendu na úseku veřejných sbírek.

Ing. Zima Michal

vedoucí, rozpočet
465 466 144
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 227

Horáčková Soňa

Klientské centrum - pokladna, místní poplatky
465 466 132
B. Smetany 92, přízemí, klientské centrum

Bc. Tereza Kodoňová

fakturace
465 466 142
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 224

Přibylová Markéta

účtárna výdajů
465 466 143
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 226

Říhová Pavlína

účtárna příjmů
465 466 140
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 223

Ing. Svobodová Jana

hlavní účetní
465 466 141
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 225

Vlková Iva

Klientské centrum - pokladna, místní poplatky
465 466 131
B. Smetany 92, přízemí, klientské centrum