Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí zajišťuje agendu životního prostředí formou výkonu státní správy na úsecích ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a na úseku ochrany zvířat. V samostatné působnosti města koordinuje agendu místního odpadového hospodářství a zajišťuje agendu programové dotace z rozpočtu města v oblasti životního prostředí.

Formuláře odboru
Odpady
Program zlepšování kvality ovzduší
Městské dotace

Odbor životního prostředí sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Ing. Richtrová Veronika

vedoucí
465 466 156
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 316

Janecká Jana

ochrana zvířat, zemědělský půdní fond
465 466 164
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 315

Bc. Jasanská Jitka, DiS.

myslivost, lesy
465 466 162
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 314

Andrlová Petra, DiS.

ochrana ovzduší, odpady
465 466 177
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář č. 314

Bc. Tomášková Kateřina

ochrana přírody, rybářské lístky
465 466 163
B. Smetany 92, 3. patro, kancelář. č. 315