Odbor kanceláře starosty

Odbor kanceláře starosty poskytuje organizační a administrativní servis vedení města, zabezpečuje jednání zastupitelstva města a rady města. Vede agendu Cen města Vysokého Mýta. Zajišťuje zahraniční vztahy s partnerskými městy. Zabezpečuje agendu krizového řízení města a obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto ve spolupráci s Pardubickým krajem a se složkami integrovaného záchranného systému.

Povodňový plán
Ceny města, formulář

Odbor kanceláře starosty sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Bc. Klasovitá Petra

vedoucí
465 466 137
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 111

Kočová Jitka

sekretariát
465 466 122
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 107

Nádvorníková Markéta, Dis.

sekretariát
465 466 124
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 107