Odbor školství, kultury a sportu

Odbor školství, kultury a sportu vykoná státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle školského zákona. Vede agendu předškolního, základního a zájmového vzdělávání. Zabezpečuje povinnosti zřizovatele vůči základním školám, mateřským školám a školským zařízením. Zajišťuje agendu poskytování individuálních a programových dotací z rozpočtu města v oblasti školství, kultury, sportu a spolupráce s partnerskými městy. Spolupracuje s VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v oblasti kultury, propagace města a cestovního ruchu. Zajišťuje spolupráci města se svazky obcí, jejichž je město členem. Vykonává státní správu na úseku evidence válečných hrobů.

Vítání občánků
Cena města, formuláře
Městské dotace

Odbor školství, kultury a sportu sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Mgr. Klaudová Jindřiška

vedoucí
465 466 153
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 214

Benešová Renata

školství
465 466 139
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 215

Fendrychová Radka

školství, sport
465 466 138
B. Smetany 92, 2. patro, kancelář. č. 215

Kotrbová Michaela

kultura, cestovní ruch
465 466 113
B. Smetany 92, přízemí, klientské centrum