Referenti podřízení přímo tajemníkovi

Komplexně zajišťují personální a mzdovou agendu zaměstnanců města. Zabezpečují ucelenou agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Tisková mluvčí zajišťuje plnění povinností Městského úřadu Vysoké Mýto a města Vysokého Mýta podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Informuje veřejnost a média o činnosti města, jeho orgánů a představitelů. Zabezpečuje tvorbu, správu a aktualizaci internetových stránek města, a facebookové stránky města, a dalších komunikačních kanálů. Spravuje agendu místních symbolů.

Referenti podřízení přímo tajemníkovi sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Kořínková Kamila

mzdová účtárna
465 466 127
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 116

Bc. Kutnarová Radka

personalistika
465 466 128
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 116

Mgr. Lněničková Marie

tisková mluvčí, vnější vztahy
465 466 134
B. Smetany 92, 1. patro, č. dveří 118