Červen 2013

Červen 2013

V červnovém čísle Vysokomýtského zpravodaje naleznete opět celou řadu zajímavých informací, rozhovorů a samozřejmě zde nechybí ani pravidelné rubriky. V rubrice Představujeme Vám se čtenáři více dozvědí o osobnostech Gabriely Fafjrové a Jany Stiborik. Na dalších stranách čtenáři obdrží pozvánku na VII. ročník Sodomkova Vysokého Mýta či oslavu Evropského svátku hudby. Obě tyto akce se konají na vysokomýtském náměstí. Rozhovor šéfredaktorky ing. Dagmar Sabolčikové s místostarostou města ing.  Františkem Jiraským je tématicky zaměřen na hospodaření našeho města. Rozhovor pana starosty ing. Miloslava Souška s ing. Romanem Poslušným, MBA se věnuje výrazné podpoře Městské galerie ve Vysokém Mýtě, kterou poskytla firma ECOTEX, s.r.o. Poslední strana Vysokomýtského zpravodaje je věnována tradičně souhrnnému kalendáři akcí.   Více se dozvíte zde:   Elektronická verze zpravodaje2.16 MB