2017

Prosinec 2017

Prosinec 2017

  Prosincové číslo Vysokomýtského zpravodaje je plné pozvánek na adventní, vánoční a novoroční akce. O rozhovor jsme požádali herce, hudebníka, scénáristu a principála Divadelního spolku Šembera Petra Klofandu. Pravidelná rubrika Vitrinka přináší fotografické ohlédnutí za měsíci plnými událostí v Městské galerii, která v průběhu letošního roku slavila 60. výročí od svého založení. Město Vysoké Mýto ve spolupráci s VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. zve na stránkách 12, 13 a 20 k návštěvě Adventního a Zlatého kujebáckého jarmarku, k předvánočnímu setkání se seniory a upozorňuje na konání již tradiční akce Česko zpívá koledy. Následují informace z Městského úřadu, mezi nimiž nechybí aktuality týkající se rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu, prodeje vánočních stromků či vyhlášení dotačních programů na podporu neziskových aktivit v roce 2018. Druhá polovina Vysokomýtského zpravodaje shrnuje kompletní nabídku vysokomýtských kulturních a  sportovních institucí, církví a škol. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.39 MB
Listopad 2017

Listopad 2017

  Druhá strana obálky je pozvánkou Loutkového divadla Srdíčko na představení Zapomenutý čert, kterým slavnostně otevírá nově zrekonstruované prostory na nádvoří M-klubu. V rozhovoru měsíce jsme položili otázky Petrovi Novákovi a jeho synovi Davidovi. Pravidelná rubrika Vitrinka  v sobě zahrnuje citace zajímavých vzpomínek a postřehů pana Jindřicha Šmégra k historii Městské galerie. Následují aktuální informace z Městského úřadu. Městská knihovna zve na svých stránkách k návštěvě tří zajímavých přednášek z cyklu Univerzita volného času,  Regionální muzeum k již tradičnímu cestovatelskému festivalu Okolo světa. Další pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce místních spolků a institucí naleznou čtenáři v druhé části zpravodaje. Přehled akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.    Elektronická verze zpravodaje3.26 MB  
Říjen 2017

Říjen 2017

V říjnovém vydání naleznou čtenáři rozhovor měsíce s místostarostkou a ředitelkou Mikáda – Střediska volného času ve Vysokém Mýtě paní Helenou Kejzlarovou. Pravidelná rubrika Vitrinka tentokrát představuje novou knihu s názvem Setkání, která vyjde v říjnu u příležitosti 60 letého výročí založení Městské galerie. Rubrika Sovětská armáda se pak zabývá vojenskou každodenností. Následují aktuální informace z Městského úřadu a obsáhlý výčet pozvánek na kulturní a sportovní akce vysokomýtských organizací a sdružení, jejichž souhrnný přehledný kalendář na straně 56 aktuální číslo Vysokomýtského zpravodaje uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.63 MB  
Září 2017

Září 2017

  Toto číslo Vysokomýtského zpravodaje se z velké části věnuje Městským slavnostem, které se společně se Dny evropského kulturního dědictví ve Vysokém Mýtě uskuteční ve dnech 8. – 10. září. Rozhovor měsíce pak vedla šéfredaktorka s kurátorkou galerie Ivetou Danko. V září totiž v Městské galerii probíhají oslavy 60 let od jejího založení, více se o nich dočtete na třetí straně obálky a na stranách 31 – 33. Rubrika Vitrinka je věnována Janu Juškovi, učiteli a dlouholetému řediteli Městské galerie, který by se letos dožil 110 let. Následují pravidelné rubriky a aktuální informace z Městského úřadu. Kulturní a sportovní organizace zvou k návštěvě již tradičně v druhé půlce periodika. Vysokomýtský zpravodaj pak uzavírá bohatý kalendář akcí.   Elektronická verze pravodaje2.38 MB
Červenec - srpen 2017

Červenec - srpen 2017

  Obálka letního dvojčísla je věnována pozvánce na již tradiční festival Týden hudby a je zároveň ohlédnutím ze znovu otevřeného zrekonstruovaného městského stadionu. Rozhovor měsíce vedl Jiří Nygrýn s předsedou Sportovního klubu Vysoké Mýto Jiřím Trnkou. Kurátorka Iveta Danko ve Vitrince představuje dlouhou a bohatou výstavní činnost Městské galerie. Následují informace z Městského úřadu a řada pozvánek na akce pořádané Městem Vysoké Mýto a společností VYSKOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. na náměstí a v Amfiteátru M-klubu – koncerty, zábavy pod širým nebem, letní kina, pohádky pro děti a výstavy. V další části zpravodaje naleznete příspěvky vysokomýtských škol, církví a jiných kulturních a sportovních institucí. Pozváním Technických služeb k návštěvě Tyršovy veřejné plovárny a přehledným kalendářem akcí se Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje3.8 MB  
Červen 2017

Červen 2017

  Červnové vydání tohoto periodika je ve znamení pozvánek na kulturní akce, na které se ve Vysokém Mýtě můžeme společně těšit. Jsou jimi například Sodomkovo Vysoké Mýto, Sportovní den či koncert Idy Kelarové, České filharmonie a 120 romských dětí (nejen) z Vysokomýtska. K rozhovoru měsíce jsme pozvali basketbalového trenéra Jiřího Ropka, který ve svých odpovědích na otázky poodkryl 120 letou historii tohoto sportu u nás a zároveň pozval na oslavy, které se v tomto měsíci při této příležitosti připravují. Pravidelná rubrika Vitrinka nese název Sbírkový fond Městské galerie a fotografiemi dává čtenářům nahlédnout i do zaplněného depozitáře této instituce.  Práce s romskou komunitou a hlavně dětmi nese své ovoce - to je stěžejní téma rozhovoru, ke kterému jsme pozvali předsedkyni etnické komise a zástupkyni vedoucího Obvodního oddělení policie ČR Šárku Vlčkovou. Následují aktuální informace z Městského úřadu, vysokomýtských kulturních a sportovních institucí, církví a škol. Kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje1.88 MB
Květen 2017

Květen 2017

  Na obálce zpravodaje naleznou čtenáři pozvánky k největším tradičním akcím, které jsou s tímto měsícem již neodmyslitelně spojeny. Jsou jimi přehlídka dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto a Noc v galerii. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijala ředitelka Výchovného ústavu Soňa Křížová. Na otázky redakce uvnitř zpravodaje odpovídal také starosta města František Jiraský a vedoucí Muzea českého karosářství Jiří Nygrýn. Nechybí ani pravidelné rubriky jako je  Vitrinka a Z cyklu... Sovětská armáda ve Vysokém Mýtě, dále pak aktuální informace z Městského úřadu. Své akce i úspěchy v závěru Vysokomýtského zpravodaje prezentují vysokomýtské kulturní, sportovní a církevní organizace a školy. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.    Elektronická verze zpravodaje2.73 MB
Duben 2017

Duben 2017

Hned v úvodu naleznou čtenáři upoutávku na Jarní kujebácký jarmark. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijala dlouholetá kronikářka města paní Alena Korálová, která tuto činnost v prosinci loňského roku ukončila. Výroční ceny města za rok 2016 byly předány - pod touto lištou se skrývá představení všech laureátů, kterým bylo v březnu letošního roku předáno ocenění. Následují aktuální informace z Městského úřadu a mnoho zajímavostí z kulturního, sportovního, církevního i školského prostředí. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.    Elektronická verze zpravodaje2.06 MB
Březen  2017

Březen 2017

  První jarní číslo v tomto roce přináší na svých stránkách rozhovor s ředitelem Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto Pavlem Vackem. Rubrika Vitrinka nese název Zájem vysokomýtských o umění dokládají historické prameny už v 15. století. Z cyklu… Sovětská  armáda ve Vysokém Mýtě přibližuje tentokrát Vysoké Mýto v prvních dnech okupace. Slavnostní večer u příležitosti udělování Výročních cen města se nezadržitelně blíží, proto i Vysokomýtský zpravodaj nabízí na svých stránkách přehled všech nominovaných. Následují aktuální informace z Městského úřadu a z kulturních, sportovních a církevních institucí a škol. Přehledný kalendář akcí na str. 68 Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.05 MB
Únor 2017

Únor 2017

Ve druhém čísle Vysokomýtského zpravodaje v tomto roce položila redakce v rozhovoru měsíce otázky starostovi Františkovi Jiraskému. Rubrika Vitrinka nese název Street art i malování v plenéru, nová rubrika Z cyklu.... Sovětská armáda ve Vysokém Mýtě přináší čtenářům vzpomínku na příchod okupačních armád. Následují aktuální informace z Městského úřadu a pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané vysokomýtskými organizacemi.   Elektronická verze zpravodaje1.49 MB  
Leden 2017

Leden 2017

První číslo Vysokomýtského zpravodaje nabízí čtenářům hned ve svém úvodu novoroční přání starosty města Františka Jiraského. Následuje rozhovor měsíce, ve kterém redakce položila otázky zástupcům vysokomýtských církví. Pravidelná rubrika Vitrinka bude po celý rok patřit zajímavostem a akcím Městské galerie, jejíž celoroční program je zároveň oslavou 60 let od jejího založení. Zcela novou rubriku, která je ukryta pod lištou s názvem Sovětská armáda ve Vysokém Mýtě, připravilo pro Vysokomýtský zpravodaj Regionální muzeum. Na straně číslo 9 naleznou čtenáři kompletní přehled kulturních, sportovních a jiných akcí, které se budou ve Vysokém Mýtě konat v roce 2017. Nezbytnou součástí prvního čísla Vysokomýtského zpravodaje je i formulář Nominace na udělení výroční ceny města Vysokého Mýta. Čtenáři se samozřejmě dozvědí i mnoho aktualit a zajímavostí z Městského úřadu, kulturních, sportovních a církevních institucí a škol. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.33 MB