2016

Prosinec 2016

Prosinec 2016

Prosincové číslo Vysokomýtského zpravodaje je věnováno především adventním a vánočním akcím, které se v našem městě v průběhu měsíce konají. Na barevných vnitřních stranách obálky naleznou čtenáři pozvání k návštěvě Zlatého vánočního jarmarku a na tradiční akci Česko zpívá koledy. K rozhovoru měsíce přijala pozvání vedoucí odboru školství, kultury a sportu paní Jindřiška Klaudová. Medailonek písničkáře Andrewa Sychry je součástí pravidelné rubriky Vitrinka.   Elektronická verze zpravodaje2.22 MB
Listopad 2016

Listopad 2016

V pořadí jedenácté číslo periodika v letošním roce zve čtenáře hned na druhé straně obálky k návštěvě Adventního kujebáckého jarmarku. Pozvání k rozhovoru měsíce tentokrát přijal Jan Černý. Rocková kapela Neeasi je hlavním tématem pravidelné rubriky Vitrinka. Pod lištou Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí se skrývá tip na procházku po naučné stezce Vysoké Mýto - Vinice. Následují aktuální informace z Městského úřadu a pozvánky, zajímavosti a různá sdělení z vysokomýtských kulturních, sportovních, církevních a jiných institucí. Kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje3.55 MB
Říjen 2016

Říjen 2016

Hned v jeho úvodu zveme čtenáře k rozhovoru měsíce, ke kterému přijala pozvání ředitelka ZUŠ Vysoké Mýto Iva Vrátilová. Smíšený pěvecký sbor Otakar je hlavním tématem pravidelné rubriky Vitrinka. Regionální muzeum nás tradičně  zve k výletůmpo Vysokém Mýtě a okolí. Aktuální příspěvek nese název Vysokomýtské hospody a restaurace 3. Následují aktuální informace z Městského úřadu a vysokomýtských kulturních, sportovních a církevních institucí a škol. Souhrnný kalendář akcí periodikum uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje12.49 MB
Září 2016

Září 2016

Zářijové číslo Vysokomýtského zpravodaje je z velké části věnováno jedné z největších akcí v roce – Městským slavnostem. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijal ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. pan František Zima.  Rubrika  Vitrinka je tentokrát věnována Big Bandu Základní umělecké školy Vysoké Mýto. Následují aktuální informace z Městského úřadu a pozvánky na kulturní a společenské akce vysokomýtských organizací, škol a církví. Kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje3.32 MB
Červenec-srpen 2016

Červenec-srpen 2016

Hned v jeho úvodu naleznou čtenáři rozhovor měsíce s vysokomýtským kreslířem Markem Simonem. Vitrinka představuje poprockovou kapelu W.A.F. Následují pravidelné aktuální informace z Městského úřadu a celá řada pozvánek na letní kulturní, sportovní a společenské akce. Pozvánkou na Tyršovu veřejnou plovárnu se Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.41 MB
Červen 2016

Červen 2016

Červnové číslo zve čtenáře na své obálce na dvě velké akce, které se uskuteční hned na počátku tohoto měsíce. Naleznete zde program Sportovního dne a Sodomkova Vysokého Mýta. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijal předseda Autoklubu Karosa Vysoké Mýto pan Bohuslav Fencl. Rubrika Vitrinka představuje Saframentskou kapelu Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě. Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí nás zavedou na Pouť ke sv. Mikuláši. Následují aktuální informace z Městského úřadu a kulturních, sportovních a jiných institucí, církví a škol. Podrobný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.55 MB
Květen 2016

Květen 2016

Na obálce pátého čísla Vysokomýtského zpravodaje najdou jeho čtenáři pozvánku na již tradiční festival Čermákova Vysokého Mýta. V rozhovoru měsíce odpovídal na otázky redakce místostarosta ing. Martin Krejza. Rubrika Vitrinka představuje vysokomýtskou kapelu Eliata. Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí zvou opět k procházce po městě, konkrétně po vysokomýtských hospodách a restauracích. Následují informace z Městského úřadu, pozvánky k  návštěvě kulturních institucí a aktuality ze školství, církví a sportu.     Elektronická verze zpravodaje3.16 MB
Duben 2016

Duben 2016

Čtvrté číslo Vysokomýtského zpravodaje zve hned v úvodu na oslavu tradičního svátku Dne Země. Téma rozhovoru měsíce je lanovka ve městě La Paz v Bolívii. Na otázky redakce odpovídal Vladimír Vojáček. Vitrinka blíže představuje vysokomýtskou kapelu Stolen Lives. Za židovskými památkami do Žamberka můžete zavítat osobně i prostřednictvím pravidelné rubriky Nápady na výlety ve Vysokém Mýtě a okolí. Výroční ceny města za rok 2015 byly v březnu slavnostně předány. S laureáty se můžete blíže seznámit na straně 6. Následují aktuální informace z Městského úřadu,  kultury a sportu, dále pak aktuality z vysokomýtských škol, církví aj. Kalendář akcí na straně 56 Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.74 MB
Březen 2016

Březen 2016

Na vnitřních stranách obálky velikonočního čísla jsou čtenáři zváni do Městské galerie Vysoké Mýto k návštěvě opery Voda a vzduch mezi obrazy a sochami dne 29. března a na tradiční Jarní kujebácký jarmark dne 19. března 2016, který bude probíhat na vysokomýtském náměstí. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijal tajemník Městského úřadu pan Jan Vlček. Slavnostní udílení výročních cen proběhne v letošním roce dne 10. března v Šemberově divadle.   Elektronická verze zpravodaje2.5 MB  
Únor 2016

Únor 2016

Vysokomýtský zpravodaj zve hned ve svém úvodu na výstavu Hudba ve spirále, kterou pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.  Zajímavý rozhovor s hodinářem Liborem Dlouhým naleznou čtenáři na straně 2. Pravidelná rubrika Vitrinka čtenářům představuje dětský koncertní sbor Rubínek. Příspěvek s názvem Pěšky do Kozí nožky je jedním z dalších nápadů na výlety po Vysokém Mýtě a okolí. Na straně 9 jsou shrnuty všechny významné akce v roce 2016, které ve Vysokém Mýtě v dalších měsících proběhnou.   Elektronická verze zpravodaje2.87 MB
Leden 2016

Leden 2016

Hned v jeho úvodu naleznou čtenáři novoroční přání starosty města Františka Jiraského. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijal Petr Novák. Pravidelná rubrika Vitrinka se bude v  roce 2016 věnovat vysokomýtským hudebním skupinám. Prostřednictvím lednového čísla se blíže seznámíme se skupinou  Dědovy blechy.  Následují aktuální informace z Městského úřadu a tradiční pozvánky na kulturní a sportovní akce, zajímavosti z oblasti školství, církví a okolí. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.    Elektronická verze zpravodaje2.23 MB