2021

Prosinec 2021

Prosinec 2021

    Prosincové číslo Vysokomýtského zpravodaje přináší ve svém úvodu rozhovor měsíce s dlouholetým ředitelem regionálního muzea Jiřím Junkem, který vyprávěl o 150letém působení muzea v našem městě a o oslavách tohoto kulatého výročí, jež se uskutečnily nedávno. Na rozhovor navazuje rubrika Poklady z muzejního archivu představující nejrozsáhlejší muzejní podsbírku. Následují aktuální informace z městského úřadu, například o plánované revitalizaci Havlíčkových sadů nebo o výsledcích adaptační studie,  a vánoční pozvánky na řadu akcí vysokomýtských organizací. Vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci lze očekávat změny v programu, prosíme, aby čtenáři sledovali webové stránky jednotlivých institucí. Upozorňujeme přispěvovatele do Vysokomýtského zpravodaje, že uzávěrka lednového čísla je již v pátek 10. prosince.   Elektronická verze zpravodaje10.1 MB    
Listopad 2021

Listopad 2021

  Předposlední letošní číslo Vysokomýtského zpravodaje zve své čtenáře k návštěvě Adventního kujebáckého jarmarku, který bude probíhat na náměstí 27. listopadu, kde se v 16.30 slavnostně rozsvítí vánoční strom. K rozhovoru měsíce redakce pozvala Petra Motla, aby si připomněli 150. výročí existence Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto. Pravidelná rubrika Vitrínka, která již druhým rokem mapuje třicetileté podnikání místních soukromníků, tentokrát představí pohřebnické služby Jaroslava Boušky. Poklady z muzejního archivu zase povypráví o dokumentech, jež jsou ukryty v makovici severní věže kostela sv. Vavřince. Následují aktuální informace z městského úřadu a zajímavé informace a pozvánky vysokomýtských institucí. Jako obvykle přehledný kalendář akcí zpravodaj uzavírá. Upozorňujeme přispěvovatele do Vysokomýtského zpravodaje, že uzávěrka prosincového čísla je v pondělí 15. listopadu.   Elektronická verze zpravodaje4.96 MB
Říjen 2021

Říjen 2021

  V říjnovém vydání naleznou čtenáři rozhovor s novou ředitelkou Mateřské školy Kamarádi Petrou Kozminskou. Pravidelná rubrika Vitrínka, která již téměř dva roky mapuje třicet let svobodného podnikání ve Vysokém Mýtě, tentokrát povypráví nejen o začátcích oblíbené místní drogerie. Poklady z muzejního archivu rekonstruují proměny náměstí v letech 1600-1924. V říjnu si připomeneme 103. výročí vzniku republiky, pozvání k tradičnímu lampionovému průvodu zakončeným ohňostrojem naleznete na straně 8. Na aktuální informace z městského úřadu navazuje obsáhlý výčet pozvánek na kulturní a sportovní akce vysokomýtských organizací a sdružení, jejichž souhrnný přehledný kalendář aktuální číslo Vysokomýtského zpravodaje uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje19.21 MB
Září 2021

Září 2021

  Aktuální číslo zpravodaje se z velké části věnuje Městským slavnostem Vysokého Mýta, které se stejně jako minulý rok konají společně s festivalem Sodomkovo Vysoké Mýto. O letních prázdninách se na místním autodromu konalo Mistrovství světa v supermotu, nejen o této prestižní akci si povídala šéfredaktorka Dagmar Sabolčiková s Bohuslavem Fenclem, dlouholetým předsedou autodromu. Stálá rubrika Vitrínka představí život za tárou Šedovy lékárny a rubrika Poklady z muzejního archivu odhalí tajemství nejstarších písemností editovaných Františkem Hyksou. Následují důležité informace z městského úřadu a pravidelné rubriky, jež obsahují pozvánky na kulturní, společenské i sportovní akce vysokomýtských organizací a škol. Na samém konci periodika čtenáři již tradičně naleznou přehledný kalendář akcí.    Elektronická verze zpravodaje18.69 MB
Červenec - srpen 2021

Červenec - srpen 2021

  Obálka letního dvojčísla zpravodaje je věnována pozvánce na festival Týden hudby a zároveň ohlédnutím za Muzejní nocí a Nocí v galerií, které společně ve Vysokém Mýtě zahájily letní sezónu. Rozhovor měsíce vedla Dagmar Sabolčiková s novým vedoucím strážníkem Městské policie Vysoké Mýto Filipem Peroutem. Stálá rubrika Vitrínka ohlížející se za 30 lety svobodného podnikání ve městě představí autoservis Josefa Mňuka. Poklady z muzejního archivu poodhalí tajemství archivního fondu amatérského historika Františka Hyksy. Ani tentokrát nechybí důležité informace z městského úřadu a řada pozvánek na akce pořádané městem Vysoké Mýto a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. Následují příspěvky a pozvánky vysokomýtských škol, církví a dalších kulturních a sportovních institucí. Pozváním k návštěvě Tyršovy veřejné plovárny a přehledným kalendářem akcí se zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje18.67 MB
Červen 2021

Červen 2021

  Obálka červnového čísla zve své čtenáře k projížďce městem na koloběžkách, které jsou nově k zapůjčení v místním infocentru. Po otevření periodika na vás čeká pozvánka na již tradiční večerní akci – Noc v galerii. k rozhovoru měsíce tentokrát redakce přizvala Petru Řehákovou, ředitelku občanského sdružení Berenika. Vitrínka představí třicetileté podnikání Josefa Štencl a rubrika Poklady z muzejní knihovny odhalí tajemství cenného spisu o ztraceného pokladu. Následují důležité informace z městského úřadu, pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce a informace z vysokomýtských škol a dalších institucí. Kalendář akcí a pozvání na Koncertní léto zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje17.12 MB  
Květen 2021

Květen 2021

  Rozkvetlé číslo májového zpravodaje hned v úvodu zve své čtenáře k rozhovoru se Šárkovou Vlčkovou, která je od března novou vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky ve Vysokém Mýtě. Poutavé čtení slibuje i stálá rubrika Vitrínka, která tentokrát představí třicetileté podnikání Ivana Ševčuka. Poklady z muzejní knihovny odhalí tajemství vzájemné korespondence T. G. Masaryka a Zdenky Šemberové. Následují aktuální informace z městského úřadu, jež zahajují zprávou o rozšíření přírodního rekreačního areálu na Vinicích. Ani v květnu nechybí pozvánky infocentra, M-klubu, knihovny, galerie či regionálního muzea a informace z vysokomýtských škol a dalších institucí.   Elektronická verze zpravodaje18.65 MB
Duben 2021

Duben 2021

  Nové číslo Vysokomýtského zpravodaje je tak trochu jiné. Už více jak rok se všichni potýkáme s pandemií zákeřné nemoci, která neustále ovlivňuje naše životy, kvůli níž se rovněž změnilo i složení příspěvků zpravodaje. Redakce se po celou dobu snaží přinášet na svých stránkách hlavně pozitivní zprávy, a to si dala za cíl i nyní. Hlavním tématem dubnového čísla je dodat si odvahu a povzbudit se do dalších dnů, čtenáři čtenářům, sobě navzájem. Kromě těchto krásných slov ani tentokrát nechybí stálé rubriky. Vitrínka představí 30leté podnikání firmy PSP izoterm s. r. o. a Poklady z muzejní knihovny odhalí tajemství archivního fondu kapitána Rudolfa Poplera. Následují důležité informace z městského úřadu, kde se můžete dočíst například o tom, jak probíhá povinné sčítání lidu. Na dalších stránkách naleznete aktuality z Vysokomýtské kulturní a regionálního muzea, zprávy ze školství, církví, sociálních služeb a další zajímavé články.   Elektronická verze zpravodaje15.33 MB
Březen 2021

Březen 2021

  Obálka jarního čísla zpravodaje představuje zmodernizovaný sál Šemberova divadla, který již několik měsíců čeká na své otevření, proto redakce přináší jeho malou „ochutnávku“. Na vnitřních stranách obálky čtenáři naleznou pozvánku na připravovanou výstavu Filipa Dvorského a pozdravy klientů z místních domovů pro seniorů. V rozhovoru měsíce odpovídal na otázky generální ředitel společnosti Iveco Czech Republic, a. s. David Kříž. Vitrínka, která v letošním roce pokračuje v tématu 30 let svobodného podnikání ve Vysokém Mýtě, představuje firmu VT Data, a. s. Nová rubrika Poklady z muzejního archivu pak odkryje tajemství ukrytá v korespondenci spisovatelky Boženy Němcové. Ani v březnovém zpravodaji nechybí důležité informace z městského úřadu, kterým dominuje přehled nominovaných na výroční ceny, následují zprávy z Vysokomýtské kulturní, o. p. s., regionálního muzea a školských, sportovních, zdravotnických i dalších institucí.   Elektronická verze zpravodaje12.62 MB  
Únor 2021

Únor 2021

  V únorovém čísle zpravodaje vedla redakce rozhovor s členkami společenského sdružení variace vm, které společně tvoří již 15 let a naše město zkrášlily několika uměleckými realizacemi. Vitrínka představí úspěšné podnikání Milana Děda ze společnosti Seed Service s. r. o. a v rubrice Poklady z muzejního archivu se čtenáři dozví o nejstarších dokumentech z archivu Václava Tichého. Následují zajímavé informace z městského úřadu, společnosti Vysokomýtská kulturní o. p. s., regionálního muzea, škol a dalších místních institucí.   Elektronická verze zpravodaje13.56 MB
Leden 2021

Leden 2021

  První číslo zpravodaje v tomto roce nabízí čtenářům ve svém úvodu novoroční slovo starosty města Františka Jiraského. Nechybí ani obvyklý rozhovor měsíce, k němuž přijal pování Jiří Kovařík, ředitel Krytého plaveckého bazénu. Pravidelná rubrika Vitrínka pokračuje v tématu 30 let svobodného podnikání a zcela novou rubriku s názvem Poklady z muzejního archivu připravilo regionální muzeum. Přehledu plánovaných vysokomýtských akcí na rok 2021 je věnována dvoustránka v úvodu informací z městského úřadu. Následují informace společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., regionálního muzea, škol a dalších místních institucí.   Elektronická verze zpravodaje14.8 MB