2013

Prosinec 2013

Prosinec 2013

I v  posledním čísle tohoto periodika čtenáři naleznou mnoho zajímavých informací. Hned v počátku se v rubrice Slovo starosty a v Rozhovoru měsíce obrací starosta Miloslav Soušek a místostarosta František Jiraský za uplynulým rokem a bilancují jeho průběh.  Prosincové číslo tradičně nabízí čtenářům i formulář k nominaci na udělení Výroční ceny města Vysokého Mýta, jejíž uzávěrka se blíží. Součástí jsou i pozvánky na celou řadu adventních a  vánočních koncertů, besed i bohoslužeb. V závěru čtenáři naleznou další zajímavé rozhovory s ředitelkou Gymnázia Vysoké Mýto Blankou Kysilkovou a s Martinem Viktorinem, mistrem světa v kickboxu. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá. Redakce Vysokomýtského zpravodaje děkuje všem čtenářům za přízeň v roce 2013 a těšíme se na společná setkání prostřednictvím jeho stránek v roce příštím.   Elektronická verze zpravodaje2.23 MB  
Listopad 2013

Listopad 2013

Úvod listopadového čísla Vysokomýtského zpravodaje je věnován Slovu starosty, ve kterém se Miloslav Soušek věnuje otázkám souvisejícím s rychlostní komunikací R35. V cyklu rozhovorů se členy Rady města Vysokého Mýta odpovídá Jiří Kovařík na otázky, které se týkají rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu. Důležité informace ohledně nové vyhlášky o odpadech na rok 2014 sděluje prostřednictvím rozhovoru místostarosta města František Jiraský. Pozvánku na stěžejní událost měsíce listopadu - Městský ples - mohou čtenáři nalézt na str. 8. Listopadové číslo Vysokomýtského zpravodaje v rozsahu šedesáti stran s sebou samozřejmě přináší i celou řadu dalších aktuálních informací.   Elektronická verze zpravodaje2.36 MB  
Říjen 2013

Říjen 2013

Rozhovor měsíce je věnován oblasti sociální, kde na položené otázky odpovídá radní Ivana Zemková. Čtenáři se mohou prostřednictvím pravidelné rubriky Vitrinky seznámit s historií práce sklenářů ve Vysokém Mýtě, rozhovory pana starosty jsou pak věnovány sochaři Karlovi Burešovi a malíři Bohuslavu Jirglemu, jímž bude patřit plánovaná výstava v GALERII VE ZVONICI.  Informace z Městského úřadu již tradičně uvádí zprávy z Rady a Zastupitelstva Města Vysokého Mýta. Místostarosta ing. František Jiraský seznamuje ve svém článku s podmínkami druhé E- aukce energií pro Mikroregion Vysokomýtsko. Čtenáři se zde ale také dozvědí zajímavé informace z odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím rozhovoru s Kristýnou Šťastnou. Jak v letošním roce přistoupila Městská knihovna ve Vysokém Mýtě k celostátní akci 13. ročníku Týdne knihoven, je možné se dočíst na straně 25. Obsáhlý kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje3.69 MB      
Září 2013

Září 2013

Deváté číslo Vysokomýtského zpravodaje je zaměřeno především  na Městské slavnosti – MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÉ DNY. Rozhovor s ředitelem Technických služeb ing. Jindřichem Svatošem přináší spoustu zajímavých informací o  bohaté činnosti této příspěvkové organizace v našem městě. Pod lištou Slovo tajemníka Městského úřadu rekapituluje JUDr. Pavel Nádvorník  změny, ke kterým průběhu několika měsíců došlo a představuje novinky, které jsou očekávány. Městská galerie Vysoké Mýto představuje ve své rubrice kromě bohaté nabídky výstav i dary, které v uplynulé době obdržela. Kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.52 MB  
Červenec-srpen 2013

Červenec-srpen 2013

Prázdninové dvojčíslo Vysokomýtského zpravodaje je ve znamení rozhovorů. V rozhovoru měsíce odpovídá na otázky předsedy kulturní komise Jana Klímy Dagmar Sabolčiková, ředitelka společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s. V cyklu rozhovorů starosty města Miloslava Souška s umělci následuje rozhovor s Jindřichem Šmögrem a Hanou Voříškovou. K počátkům Týdne hudby se navracíme v rozhovoru s Eduardem Příhodou a ve sportovní části se věnujeme úspěchům výborné vysokomýtské atletky Zdeňky Seidlové. Ke kauze hobbymarket a setkání s občany se navrací starosta města Miloslav Soušek ve svém úvodníku Slovo starosty, pan místostarosta František Jiraský a tajemník Městského úřadu Pavel Nádvorník v příspěvcích pod lištou Informace z úřadu. Ani v tomto čísle nechybí pravidelné rubriky a bohatý kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.53 MB
Červen 2013

Červen 2013

V červnovém čísle Vysokomýtského zpravodaje naleznete opět celou řadu zajímavých informací, rozhovorů a samozřejmě zde nechybí ani pravidelné rubriky. V rubrice Představujeme Vám se čtenáři více dozvědí o osobnostech Gabriely Fafjrové a Jany Stiborik. Na dalších stranách čtenáři obdrží pozvánku na VII. ročník Sodomkova Vysokého Mýta či oslavu Evropského svátku hudby. Obě tyto akce se konají na vysokomýtském náměstí. Rozhovor šéfredaktorky ing. Dagmar Sabolčikové s místostarostou města ing.  Františkem Jiraským je tématicky zaměřen na hospodaření našeho města. Rozhovor pana starosty ing. Miloslava Souška s ing. Romanem Poslušným, MBA se věnuje výrazné podpoře Městské galerie ve Vysokém Mýtě, kterou poskytla firma ECOTEX, s.r.o. Poslední strana Vysokomýtského zpravodaje je věnována tradičně souhrnnému kalendáři akcí.   Více se dozvíte zde:   Elektronická verze zpravodaje2.16 MB  
Květen 2013

Květen 2013

Na dotazy čtenářů v úvodu Vysokomýtského zpravodaje již tradičně odpovídá starosta města ing. Miloslav Soušek. Rozhovor měsíce je věnován akademickému sochaři Zdeňkovi Rosákovi, další řediteli Městského bytového podniku Jiřímu Ropkovi a třetí panu Milanovi Kubíkovi, členovi výboru SK Donocykl. Pravidelná Vitrinka se věnuje vysokomýtským knihkupcům a rubrika Za technickými stavbami na Vysokomýtsku nese název Cestou, necestou… Květnový Vysokomýtský zpravodaj má 60 stran a kromě jiného s sebou samozřejmě přináší i řadu pozvánek na kulturní a společenské události, které jsou kompletně shrnuty v kalendáři akcí na poslední straně tohoto čísla.   Elektronická verze zpravodaje3.03 MB  
Duben 2013

Duben 2013

Hned v jeho úvodu odpovídá starosta města ing. Miloslav Soušek na dotaz čtenáře. Rozhovor měsíce s tajemníkem městského úřadu JUDr. Pavlem Nádvorníkem se věnuje především rekonstrukci Městského úřadu v Jiráskově ulici, která byla v měsíci březnu dokončena. Ve druhém rozhovoru odpovídá na otázky vedoucí Městské policie Jaromír Antl, které se týkají především zkvalitňování jejich poskytovaných služeb a celkové bezpečnosti v našem městě. Pravidelná rubrika  Za technickými stavbami na Vysokomýtsku nese název Bez plátna…nejsou koláče. I v tomto čísle naleznou čtenáři pozvánky na mnoho akcí, které se v měsíci dubnu konají. Za všechny snad připomeňme již tradiční Den Země nebo pravidelné Farmářské trhy konané na náměstí Přemysla Otakara II. Kalendář akcí na poslední straně toto číslo uzavírá.      Elektronická verze zpravodaje2.76 MB  
Březen 2013

Březen 2013

Březnové číslo Vysokomýtského zpravodaje je především ve znamení udílení Výročních cen města Vysokého Mýta. Čtenáři jsou s touto již tradiční prestižní událostí seznámeni především v rozhovoru měsíce s Doc. PhDr. Janem Klímou.  Součástí tohoto vydání je i podrobný seznam nominovaných na tuto akci. V úvodu místostarosta odpovídá na dotazy čtenářů, Vitrinka je tentokrát věnována vysokomýtským knihařům. Kromě těchto pravidelných rubrik zde čtenáři naleznou i celou řadu jiných včetně pozvánek na různé vysokomýtské akce.   Elektronická verze zpravodaje2.97 MB  
Únor 2013

Únor 2013

Únorový Vysokomýtský zpravodaj nabízí opět svým čtenářům celou řadu pravidelných i mimořádných rubrik. Rozhovor měsíce je tentokrát věnován řediteli vysokomýtského gymnázia Mgr. Martinovi Valáškovi. Velmi zajímavé a cenné informace čtenáři obdrží  v článku Činnost Městského úřadu v roce 2012 v číslech. Autor Vitrinky se ve svém příspěvku tentokrát věnuje řemeslu provazníků a autor rubriky Za technickými stavbami na Vysokomýtsku nazval svůj článek Ocelový zvuk kovadliny. Kalendář akcí na straně 56 Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.5 MB    
Leden 2013

Leden 2013

V úvodu nového čísla naleznou čtenáři novoroční přání starosty města.„Vysokomýtské školy na společné cestě“ je podtitul rozhovoru, ve kterém na otázky společně odpovídali Pavel Vacek a Iva Suchánková. V rubrice Za technickými stavbami na Vysokomýtsku se její autor Radim Urbánek naposledy věnuje objektům, které souvisí s potravinářskou výrobou. Pavel Chalupa ve své pravidelné rubrice Vitrinka nabídl čtenářům pohled na strukturu živnostenského stavu ve městě na počátku 20. století. Kalendář akcí jako tradičně tento měsíčník uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.44 MB