Listopad 2013

Listopad 2013

Úvod listopadového čísla Vysokomýtského zpravodaje je věnován Slovu starosty, ve kterém se Miloslav Soušek věnuje otázkám souvisejícím s rychlostní komunikací R35. V cyklu rozhovorů se členy Rady města Vysokého Mýta odpovídá Jiří Kovařík na otázky, které se týkají rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu. Důležité informace ohledně nové vyhlášky o odpadech na rok 2014 sděluje prostřednictvím rozhovoru místostarosta města František Jiraský. Pozvánku na stěžejní událost měsíce listopadu - Městský ples - mohou čtenáři nalézt na str. 8. Listopadové číslo Vysokomýtského zpravodaje v rozsahu šedesáti stran s sebou samozřejmě přináší i celou řadu dalších aktuálních informací.   Elektronická verze zpravodaje2.36 MB