2023

Prosinec 2023

Prosinec 2023

Poslední číslo tohoto roku zve na obálce k několika akcím, které se v prosinci uskuteční na náměstí – vánoční jarmarky, zpívání koled a novoroční ohňostroj. Prosincové vydání je téměř v plném rozsahu věnováno adventním a vánočním akcím, které město Vysoké Mýto a kulturní, sportovní, školské i církevní instituce v průběhu celého svátečního měsíce pořádají. Kromě nich uvnitř zpravodaje čtenáři naleznou rozhovor měsíce s Jiřím Čápem, který odpovídal na otázky týkající se nejen bohatých aktivit autodromu. Rubrika Vitrínka představuje 25leté působení Loutkového divadlo Srdíčko, v minulém měsíci získala jeho principálka Marie Švadlenová za dlouhodobou a obětavou práci ocenění Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla. Rubrika regionálního muzea se nyní zabývá pomístními názvy ve Vysokém Mýtě. Následují aktuální informace z městského úřadu, druhá polovina zpravodaje pak shrnuje kompletní nabídku vysokomýtských institucí.
Listopad 2023

Listopad 2023

V pořadí jedenácté číslo periodika v letošním roce zve své čtenáře na vnitřních stranách obálky na dvě zajímavé výstavy v našem městě, čtvrtá strana obálky dává nahlédnout, jak probíhaly oslavy 100. výročí speciální školy. V rozhovoru měsíce se představí Markéta Mužátková, která se v letošním roce s kapelou Vesna zúčastnila evropské hudební soutěže Eurovize a v jejím finále vybojovala desáté místo. Rubrika Vitrínka blíže přiblíží činnost sboru a výjezdové jednotky dobrovolných hasičů. Z pravidelné muzejní rubriky topografických okének se čtenáři dozví o místních zaniklých svatostáncích. Následují informace z městského úřadu, například o prestižních oceněních nového parku v revitalizovaném území bývalých kasáren či úspěchu města v odpadové soutěži. Na dalších stránkách čtenáři naleznou pozvánky, zajímavosti a různá sdělení z ostatních vysokomýtských kulturních, sportovních, církevních a jiných institucí, jako obvykle přehled akcí zpravodaj uzavírá.
Říjen 2023

Říjen 2023

V novém vydání zpravodaje čtenáři naleznou rozhovor s Blankou Vopařilovou, ředitelkou Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, která od ledna přebere péči o současné klienty města Vysokého Mýta. Rubrika Vitrínka v letošním roce představuje vysokomýtské spolky a kluby, říjnové vyprávění je věnováno manželům Hottmarovým a jejich Fan klubu Škoda Vysoké Mýto & Hradec Králové. Stálá rubrika topografických okének seznámí se zaniklou krásou měšťanských domů. Samozřejmě nechybí ani aktuální informace z městského úřadu, mezi nimi například pozvánka na vzpomínkové setkání k výročí vzniku republiky v Jungmannových sadech či článek o jedinečném archeologickém nálezu v okolí města. Následuje obsáhlý výčet pozvánek na kulturní a sportovní akce vysokomýtských organizací a sdružení, jejichž souhrnný přehledný kalendář aktuální číslo Vysokomýtského zpravodaje uzavírá.
Září 2023

Září 2023

Bronzová obálka aktuálního čísla odkazuje na prestižní ocenění Vysokomýtského zpravodaje, který v červenci obdržel 3. místo v celostátní soutěži O nejlepší městský zpravodaj roku 2022. Září je ve Vysokém Mýtě nabité nejrůznějšími akcemi, souvisejícími s návratem dětí do školních lavic a také tradičními Městskými slavnostmi a Dny evropského kulturního dědictví. Čtenáři se o těchto událostech dozví ve zpravodaji spoustu informací. Rozhovor měsíce vedla šéfredaktorka s Janem Dvořákem, vedoucím Krytého plaveckého bazénu. Samozřejmě nechybí stálé rubriky Vitrínka, tentokrát představující spolek rybářů, a Topografické okénko, které je věnováno místním cihelnám. Následují informace z městského úřadu, pozvánky na kulturní, společenské i sportovní akce vysokomýtských organizací a škol. Zpravodaj na samém konci uzavírá přehledný kalendář akcí.
Červenec - srpen 2023

Červenec - srpen 2023

Obálka letního dvojčísla Vysokomýtského zpravodaje je věnována pozvánce na tradiční srpnový festival Týden hudby a zároveň ohlédnutí za prvními letními akcemi. V rozhovoru měsíce představuje Vojtěch Sedláček, vedoucí M-klubu, chystající se 15leté výročí oslav klubové scény. Stálá rubrika Vitrínka je letos věnována spolkům a klubům, nyní prezentuje místní amatérské fotografy sdružujících se v klubu Art FOTO. Rubrika topografických okének se zase vrací do minulosti, aby ukázala místo, kde stávala budova starého děkanství. Ani tentokrát nechybí důležité informace z městského úřadu, například o převedení sociálních služeb nebo o ocenění, jež získalo město za vzorné třídění odpadů. Navazují informace a pozvánky na letní akce společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., která uvnitř zpravodaje i na čtvrté straně obálky představuje svůj nový vizuální styl. Samozřejmě nechybí ani příspěvky a pozvání vysokomýtských škol, církví a dalších kulturních a sportovních institucí. V samém závěru zpravodaje čtenáři naleznou přehledný kalendář prázdninových akcí.
Červen 2023

Červen 2023

K pravidelnému rozhovoru měsíce tentokrát redakce přizvala starostu Františka Jiraského, který se rozpovídal o tom, jak naše město získalo prestižní titul Historické město roku. Stálá rubrika Vitrínka představuje činnost spolku .pro Mejto. Rubrika regionálního muzea pak ukáže proměnu prostoru dnešních Havlíčkových sadů v čase. Následují aktuální informace z městského úřadu, vysokomýtských kulturních a sportovních institucí, církví a škol. Titulní strana nového čísla zpravodaje vybízí své čtenáře k strávení příjemných chvil v Jungmannových sadech, které budou 17. června hostit oblíbený festival Mikáda. Stejně tak druhá stránka obálky zve k návštěvě tradičního festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto na náměstí v sobotu 2. června. Toto vydání je vůbec nabité pozvánkami na spoustu zajímavých akcí, jejich úplný přehled naleznete v kalendáři akcí na samém konci periodika.
Květen 2023

Květen 2023

Obálka májového zpravodaje zve své k čtenáře k návštěvě přehlídky dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, která se uskuteční v sobou 27. května na náměstí Přemysla Otakara II. K rozhovoru měsíce přijala pozvání Romana Zimová, jednatelka vysokomýtského bytového podniku, která se rozpovídala nejen o činnosti této společnosti, ale i o úskalích současné doby v souvislosti s vývojem cen energií. Zajímavé čtení slibuje i stálá rubrika Vitrínka, která letos představuje místní kluby a spolky, nyní je věnována včelařskému spolku. Topografické okénko, stálá rubrika regionálního muzea, nás provede krajinou starého úvozu k Velkému Blahovu. Aktuální informace z městského úřadu mj. zvou na Sportovní den a představují město jako držitele titulu Historické město roku 2022. Ani v květnu nechybí pozvánky na kulturní, sportovní i společenské akce a informace z místních škol, církví a dalších institucí. Zpravodaj uzavírá přehledný kalendář akcí.
Duben 2023

Duben 2023

Titulní stránka nového zpravodaje ohlašuje blížící se velikonoční svátky a vnitřní strana obálky vybízí k návštěvě výstavy Františka Schmoranze v regionálním muzeu a akce Pálení čarodějnic na hasičském stadionu na Drábech v neděli 30. dubna. Uvnitř čísla čtenáři naleznou rozhovor s Filipem Janouchem, členem tvůrčího básnického týmu „Šlápoty“. V pravidelné rubrice Vitrínka představuje Jiří Vaněk a Jakub Záleský působení modelářského klubu RC Team Vysoké Mýto. Topografické okénko nám ukáže podobu náměstí v roce 1838. Následují informace z městského úřadu, které jsou věnovány slavnostnímu večeru předávání výročních cen města, zápisům do základních a mateřských školek či problematice třídění odpadů. Ani v dubnovém čísle nechybí pozvánky a zajímavosti z kulturních, školských, církevních a sportovních institucí. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.
Březen 2023

Březen 2023

Nové číslo zpravodaje zve hned ve svém úvodu na slavnostní večer 16. března, kdy se budou v Šemberově divadle udílet Ceny města Vysokého Mýta za rok 2022. O 100. výročí Klubu českých turistů Vysoké Mýto si redakce v rozhovoru měsíce povídala s Vladimírem Šaldou, který již 10 let zastává post předsedy klubu. Vitrínka v letošním roce představuje vysokomýtské zájmové uskupení, v březnu se proto dočteme o dlouholeté tradici ochotnického divadelního spolku Šembera. Ve stálé rubrice Topografické okénko si ukážeme proměnu prostoru před Litomyšlskou bránou. Informacím z městského úřadu dominuje přehled nominovaných na výroční ceny, po nich následují pozvánky na nejrůznější akce společnosti Vysokomýtské kulturní, o. p. s., na které navazují aktuální informace kulturních, školských, sportovních i církevních institucí. Přehledný kalendář akcí na stránkách 35-36 periodikum uzavírá.
Únor 2023

Únor 2023

V úvodní části druhého letošního čísla přijal pozvání k rozhovoru měsíce David Kříž, generální ředitel společnosti Iveco Czech Republic, a. s. Ve Vitrínce představí Miroslava Dobešová činnost místní kynologické organizace a v pravidelné rubrice regionálního muzea se dozvíte, kde ve městě stála kaple sv. Jana Nepomuckého. Následují zajímavé informace z městského úřadu. Druhá polovina periodika je již tradičně věnována sdělením a pozvánkám vysokomýtských kulturních, sportovních, školských a církevních institucí. Kalendář akcí jako tradičně Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.
Leden 2023

Leden 2023

První číslo Vysokomýtského zpravodaje nabízí čtenářům hned ve svém úvodu novoroční přání starosty města Františka Jiraského. Následuje rozhovor měsíce, ve kterém starosta města nastíní pozvolný rozjezd investičních akcí v roce 2023. Pravidelná rubrika Vitrínka bude celý rok patřit vysokomýtským spolkům a klubům, jako první se představí Klub deskových her Fénix. Zcela novou rubriku, která je ukryta pod lištou s názvem Topografické okénko, připravilo pro Vysokomýtský zpravodaj regionální muzeum. Následují aktuální informace z městského úřadu, mezi něž patří například programové prohlášení rady města nebo schválený rozpočet. Čtenáři se samozřejmě dozví i mnoho aktualit a zajímavostí z vysokomýtských kulturních, sportovních a církevních institucí a škol. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.