2015

Prosinec 2015

Prosinec 2015

Prosincové číslo Vysokomýtského zpravodaje v sobě odráží adventní čas a blížící se dobu Vánoc. V rámci cyklu rozhovorů s trenéry vysokomýtských špičkových sportovců jsme položili otázky Martinovi Viktorinovi st., trenérovi kickbox klubu Falcon. Vitrinka je věnovaná nejnovějším autobusům z Vysokého Mýta a pravidelná rubrika Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí se vydala na cestu "Po stopách historie zámku v Zámrsku". Následují aktuální informace z Městského úřadu, dále pak velký výčet adventních a vánočních akcí, které jsou pro tento čas ve Vysokém Mýtě a okolí připraveny.   Elektronická verze zpravodaje2.64 MB  
Listopad 2015

Listopad 2015

Listopadové číslo Vysokomýtského zpravodaje zve hned v úvodu k návštěvě Adventního kujebáckého jarmarku. Pozvánku k rozhovoru měsíce přijal trenér Atletického klubu ve Vysokém Mýtě Lukáš Dejdar. Zajímavosti o autobusech typové řady 900 si čtenáři mohou přečíst v pravidelné rubrice Vitrinka. Následují informace z Městského úřadu a pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce vysokomýtských organizací.   Elektronická verze zpravodaje2.22 MB
Říjen 2015

Říjen 2015

Pro říjnové vydání Vysokomýtského zpravodaje jsme o rozhovor požádali místopředsedu Svazu kanoistiky ČR na divoké vodě a reprezentačního trenéra Luďka Rolečka. Pravidelná rubrika Vitrinka nese název Kusová výroba autobusů v Karose. Pod lištou Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí čtenáři naleznou článek s názvem Vysokomýtské hospody a restaurace. Následují informace z Městského úřadu a pozvánky vysokomýtských kulturních a sportovních institucí na své akce, jejichž souhrnný přehledný kalendář Vysokomýtský zpravodaj na straně 52 uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje7.72 MB      
Září 2015

Září 2015

Podstatná část devátého čísla Vysokomýtského zpravodaje je věnována Městským slavnostem, které v našem městě proběhnou již 4. – 6. 9. Podrobný program jedné z nejvýznamnějších událostí v tomto roce je zveřejněn na druhé a třetí straně obálky, dále pak na str. 10 a 11. Pozvánku k již tradičnímu rozhovoru v úvodu periodika přijal Jiří Podroužek, ředitel Správy školských zařízení – Domova mládeže a školní jídelny. Název pravidelné rubriky Vitrinka je Výroba požárních a Komunálních automobilů a prostřednictvím rubriky Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí se společně podíváme za stromy do Hamzova arboreta v Luži – Košumberku.  Následuje obsáhlý výčet aktuálních zpráv z Městského úřadu. Druhá polovina periodika je věnována dalším pozvánkám na kulturní a sportovní akce, ucelený přehled na straně 64 Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.6 MB
Červenec-srpen 2015

Červenec-srpen 2015

Obálka tohoto dvojčísla je věnována pozvánce na Týden hudby v závěru srpnových dnů, ale je zároveň i ohlédnutím za oslavami, kdy Vysoké Mýto slavilo v měsíci červnu 120 let založení firmy Josefem Sodomkou. Úvod je jako tradičně věnován rozhovoru měsíce. Pozvání redakce k němu  přijal poslanec Jiří Junek. Vitrinka pana Josefa Víši nese název Ostatní výrobky Karosy, v pravidelné rubrice Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí představuje zastupující ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě čtenářům nápad na cyklistický výlet za lidovou architekturou. Léto je ve znamení spousty městských akcí, ať je to již zmíněný Týden hudby, promenádní koncerty nebo Kinematograf bratří Čadíků. Pozvánku a bližší informaci k nim lze nalézt na str. 10 - 12. Následují aktuální informace z Městského úřadu včetně důležitých usnesení ze zasedání Rady města Vysokého Mýta. Bohatou pozvánku na kulturní akce - koncerty, zábavy pod širým nebem, letní kina, pohádky pro děti a  výstavy spojené s vernisáží - připravila společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. a prostřednictvím Vysokomýtského zpravodaje zve tímto své příznivce k jejich návštěvě. Závěr periodika patří příspěvkům z vysokomýtských škol, církví a jiných kulturních a sportovních institucí. Přehledný kalendář akcí prázdninové číslo na straně 60 uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje1.7 MB
Červen 2015

Červen 2015

Hlavním tématem Vysokomýtského zpravodaje je oslava 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou, jež nese název „Od kočárů k autobusům“. V rozhovoru měsíce jsme položili několik otázek generálnímu řediteli Iveco Czech Republic, a. s.  Jiřímu Vaňkovi. Pestrý a detailní program oslav, které budou ve Vysokém Mýtě probíhat v prvním červnovém týdnu a patří zároveň mezi největší v tomto roce, naleznou čtenáři na druhé a třetí straně obálky Vysokomýtského zpravodaje, dále pak uvnitř na stranách 8-10. Pozvánce na letní promenádní koncerty, které v letošním roce začínají již v měsíci červnu, je věnována strana 11. Následují informace z Městského úřadu.    Elektronická verze zpravodaje2.59 MB
Květen 2015

Květen 2015

Hned v jeho úvodu naleznou čtenáři rozhovor s radní našeho města a ředitelkou vysokomýtského gymnázia paní Blankou Kysilkovou. Pravidelná rubrika Vitrinka se věnuje autobusům Karosa Š11. Cesta vlakem z Chocně do Vysokého Mýta je pilířem příspěvku Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí, kterou připravuje Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Následují pozvánky na městské akce jako je Dvořákův festival, Čermákovo Vysoké Mýto a Sportovní den. Součástí aktuálních příspěvků z Městského úřadu je i článek starosty města Františka Jiraského s názvem Podporujeme vysokomýtskou nemocnici. Nový projekt společnosti  VYSOKOMÝTSKÁ KULTURN Í, o. p. s. Noc v Muzeu českého karosářství a Městské galerii je čtenářům formou pozvánky představen na straně  21 a třetí straně obálky. Druhá polovina periodika je jako tradičně věnována zejména akcím kulturních, sportovních a církevních organizací. Jejich souhrnný kalendář Vysokomýtský zpravodaj na straně 64 uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.03 MB
Duben 2015

Duben 2015

Ve čtvrtém čísle Vysokomýtského zpravodaje jsme o rozhovor měsíce požádali radní našeho města paní Helenu Mandíkovou. Pravidelná rubrika Vitrinka představuje na svých stránkách legendární autobusy Škoda 706 RTO. Hned po jejím přečtení se čtenáři mohou vydat „Po stopách vysokomýtských fotografů amatérů“. Laureátům Výročních cen za rok 2014 je věnována dvoustrana 9-10. Informace z MěÚ v sobě zahrnují potěšitelnou zprávu. Jabloňová alej u Vysokého Mýta byla vyhlášená Alejí Pardubického kraje za rok 2014.  Více je uvedeno straně 15.  Velké množství pozvánek na různé kulturní, sportovní a společenské akce naleznou čtenáři ve druhé části Vysokomýtského zpravodaje. Jejich přehledný kalendář  periodikum uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.47 MB  
Březen 2015

Březen 2015

Třetí číslo Vysokomýtského zpravodaje v tomto roce zve na svých barevných vnitřních stranách k návštěvě dalších akcí, které pořádá Město Vysoké Mýto. Pozvánky se tentokrát týkají návštěvy slavnostního večera u příležitosti  udílení Výročních cen za rok 2014 dne 5.3. 2015 a Jarního kujebáckého jarmarku dne 28.3. 2015. Otázky pro rozhovor měsíce položila šéfredaktorka Dagmar Sabolčiková místostarostce města paní Heleně Kejzlarové. Pravidelnou rubriku Vitrinka připravil  její autor Josef Víšo a a nese název Horské autobusy Karosa T 500 HB.  Díky "Nápadům na výlety po Vysokém Mýtě a okolí" se můžeme přenést do Zítkova, Hlavačova a Darebnic. Na straně 8 - 11 naleznou čtenáři celkový výčet všech nominací na udělení Výročních cen, které byly do lednové uzávěrky na Městském úřadě přijaty. Následují aktuální informace z Městského úřadu, součástí kterých je i Programové prohlášení rady města Vysokého Mýta pro volební období 2014 - 2018. Kulturní a sportovní část Vysokomýtského zpravodaje obsahuje celou řadu pozvánek na akce, které obohatí život našich občanů v měsíci březnu. Jejich celkový souhrn na straně 60 jako tradičně Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.    Elektronická verze zpravodaje1.97 MB
Únor 2015

Únor 2015

V jeho úvodu poskytl redakci rozhovor místostarosta města Roman Baťa. Pravidelná rubrika Vitrinka se věnuje autobusům RO. Z cyklu Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí se vydáme na výlet po vysokomýtských kluzištích. Na straně 8 a 9 naleznou čtenáři seznam nejvýznamnějších akcí, které se budou ve Vysokém Mýtě a okolí v roce 2015 konat. Strana 10 přináší informace z návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana. Následují informace z Městského úřadu a kulturních a sportovních institucí. Kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj jako tradičně uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.03 MB  
Leden 2015

Leden 2015

Úvod tohoto čísla  je věnován novoročnímu blahopřání starosty města Františka Jiraského, po kterém následuje i rozhovor s ním. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě připravilo čtenářům novou rubriku Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí. Jako každý rok - obsahuje i toto první číslo Nominační list  na Výroční ceny města Vysokého Mýta, následují informace  z Městského úřadu. Součástí kulturní části  Vysokomýtského zpravodaje je rozhovor se sklářským výtvarníkem Karlem Malivánkem. Pro naše čtenáře jsme připravili i novou službu - možnost předplatného. Více informací na straně 5. Obálky Vysokomýtského zpravodaje pro celý rok 2015 výtvarně zpracovali studenti vysokomýtského gymnázia. Děkujeme.   Elektronická verze zpravodaje1.66 MB