Březen 2015

Březen 2015

Třetí číslo Vysokomýtského zpravodaje v tomto roce zve na svých barevných vnitřních stranách k návštěvě dalších akcí, které pořádá Město Vysoké Mýto. Pozvánky se tentokrát týkají návštěvy slavnostního večera u příležitosti  udílení Výročních cen za rok 2014 dne 5.3. 2015 a Jarního kujebáckého jarmarku dne 28.3. 2015. Otázky pro rozhovor měsíce položila šéfredaktorka Dagmar Sabolčiková místostarostce města paní Heleně Kejzlarové. Pravidelnou rubriku Vitrinka připravil  její autor Josef Víšo a a nese název Horské autobusy Karosa T 500 HB.  Díky "Nápadům na výlety po Vysokém Mýtě a okolí" se můžeme přenést do Zítkova, Hlavačova a Darebnic. Na straně 8 - 11 naleznou čtenáři celkový výčet všech nominací na udělení Výročních cen, které byly do lednové uzávěrky na Městském úřadě přijaty. Následují aktuální informace z Městského úřadu, součástí kterých je i Programové prohlášení rady města Vysokého Mýta pro volební období 2014 - 2018. Kulturní a sportovní část Vysokomýtského zpravodaje obsahuje celou řadu pozvánek na akce, které obohatí život našich občanů v měsíci březnu. Jejich celkový souhrn na straně 60 jako tradičně Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.    Elektronická verze zpravodaje1.97 MB