2020

Prosinec 2020

Prosinec 2020

  Prosincové číslo zpravodaje v sobě odráží adventní čas a blížící se Vánoce. S ohledem na současnou společenskou situaci se nemůže uskutečnit většina kulturních, společenských ani sportovních akcí. Redakce zpravodaje proto připravila celou řadu vánočních a novoročních poselství, která k této době patří a obohatí tak poslední vydání tohoto roku. Samozřejmě nechybí ani stálé rubriky. V rozhovoru měsíce představuje ředitel Záchranné zdravotnické služby Pardubického kraje Igor Paar novou základnu. Vitrínka povypráví o kamenosochařské tradici rodiny Srbových a Vysokomýtský uličník uzavře povídání o vývoji názvů ulic. Následují informace z městského úřadu, společnosti Vysokomýtská kulturní o.p.s., regionálního muzea, škol, církví a dalších vysokomýtských institucí.   Elektronická verze zpravodaje16.17 MB
Listopad 2020

Listopad 2020

  Předposlední letošní číslo Vysokomýtského zpravodaje zve své čtenáře, i přes veškerou vážnost současné situace, ke čtení pozitivních zpráv. Rozhovor měsíce představuje spolek Dobroběh a jeho snahu pomáhat sportem tam, kde je potřeba. Městský úřad informuje o dokončení rekonstrukce divadelního a sálu, ale také o tom, že na jaře se u zvonice budeme těšit barevnou záplavou květů. Městská galerie Vysoké Mýto zpřístupnila svou uměleckou sbírku na internetu, regionální muzeum ukazuje nové muzejní přírůstky, a i vysokomýtské gymnázium hlásí novinku. To vše a mnohé další se můžete dočíst v aktuálním čísle, které uzavírá ohlédnutí za nedávnou akcí ZUŠ Open, při které se hudba proměnila v lék a pohladila lidské duše.   Elektronická verze zpravodaje13.47 MB  
Říjen 2020

Říjen 2020

  V úvodu dalšího vydání zpravodaje čtenáři naleznou rozhovor s ředitelkami vysokomýtských základních škol nejen o začátku nového školního roku. Ani tentokrát nechybí pravidelná rubriky, Vitrínka povypraví o dlouholeté tradici sklenářství U Ševčíků a Vysokomýtský uličník odhalí tajemství značení ulic Choceňského předměstí. Samozřejmostí jsou i aktuální informace z městského úřadu, například se dočtete o tom, že se chystají velké změny v odpadovém hospodářství. Následují informace a pozvánky kulturních i sportovních institucí a škol, jejichž souhrnný kalendář periodikum uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje17.12 MB
Září 2020

Září 2020

  Aktuální číslo Vysokomýtského zpravodaje se z velké čísti věnuje Městským slavnostem, které se v letošním roce konají společně s festivalem Sodomkovo Vysoké Mýto. Nejen o festivalu si v rozhovoru měsíce povídala šéfredaktorka Dagmar Sabolčiková s ředitelem regionálního muzea Jiřím Junkem. Stálá rubrika Vitrínka, představí Karla Kostku, který před téměř 30 lety založil v našem městě Střední školu podnikání a Vysokomýtský uličník odhalí vývoj názvů ulic na Pražském předměstí. Následují pravidelné rubriky a informace z městského úřadu pozvánky na kulturní, společenské i sportovní akce vysokomýtských organizací a škol. Na samém konci periodika čtenáři již tradičně naleznou přehledný kalendář akcí.    Elektronická verze zpravodaje13.88 MB
Červenec - srpen 2020

Červenec - srpen 2020

  Obálka letního dvojčísla je věnována pozvánce na již tradiční festival Týden hudby, koncerty a akce v Amfiteátru M-klubu a zároveň ohlédnutí za dětským dnem a pozvánkou na celé léto probíhající výstavu Orbis Pictus Play v Městské galerii. Rozhovor měsíce vedla Dagmar Sabolčiková s profesorem Josefem Hynkem, který byl znovuzvolen děkanem fakulty informatiky univerzity v Hradci Králové. Stálá rubrika Vitrínka ohlížející se za 30 lety svobodného podnikání ve Vysokém Mýtě představí Knihařství Romany Pilnáčkové. Uličník odhalí, kterým ulicím se říkalo Na Blátě a Na Pohřebě. Následují důležité informace z Městského úřadu a řada pozvánek na akce pořádané městem Vysoké Mýto a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. v letním Amfiteátru. Samozřejmě nechybí ani příspěvky a pozvánky vysokomýtských škol, církví a dalších kulturních a sportovních institucí. Pozváním k návštěvě Tyršovy veřejné plovárny a přehledným kalendářem akcí se Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje19.81 MB
Červen 2020

Červen 2020

  Titulní strana obálky červnového zpravodaje odkazuje na den dětí, který se každoročně slaví 1. června. Druhá strana obálky zve čtenáře k návštěvě akce Noc kostelů, která se bude konat 12. června. Aktuální číslo zpravodaje vychází v duchu vyjádření díků těm, kteří tu pro nás v uplynulých měsících byli na pomoc. Poděkování zaslouží zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, prodavači a prodavačky a všichni další, kteří se rozhodli jakkoliv pomoci. K rozhovoru měsíce přijali pozvání lékaři z vysokomýtských ordinací. Rubrika Vitrínka se vydala za podnikáním do Zahradnictví Šnakov. Předměstské třídy vůdců a hrdinů jsou tématem stálé rubriky Vysokomýtský uličník. Následují aktuální informace z Městského úřadu a pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce a informace z místních škol, církví a jiných institucí. Kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje22.05 MB
Květen 2020

Květen 2020

Nové číslo zpravodaje k vám přichází v pestrých duhových barvách. Duha jako symbol naděje, že se naše země uzdraví, provází celé periodikum. Z důvodu stále trvajícího nouzového stavu a dalších opatření nejsou ve zpravodaji uvedeny pozvánky na kulturní, společenské, církevní, sportovní ani jiné akce. Místo nich však obsahuje mnohem více rozhovorů a článků. Čtenáři se mohou těšit na rozhovor měsíce s řediteli středních škol o jejich pomoci zdravotníkům, Vitrinka představí 30 let svobodného podnikání firmy Nopek a uličník zavzpomíná na proměny názvu srdce města. Tradičně navazují důležité informace z městského úřadu a další oblíbené rubriky - společnosti Vysokomýtská kulturní, o.p.s., regionálního muzea, škol a další.   Elektronická verze zpravodaje4.21 MB
Duben 2020

Duben 2020

Nové číslo zpravodaje je trochu jiné, jeho jádro tvoří pravidelné rubriky a zprávy o dění ve městě. Čtenáři se tak mohou těšit na rozhovor měsíce s představiteli vysokomýtských křesťanských církví o nadcházejících Velikonocích, Vitrínka přestaví podnikání úspěšné Mikroelektroniky, uličník zase prozradí, kde býval ve městě tichý kout. Nechybí ani důležité informace z městského úřadu, aktuality z Vysokomýtské kulturní a Regionálního muzea, zprávy ze školství a další zajímavé články. Na straně 22 najdete také důležité kontakty pro získání informací o aktuálním kulturním dění. Vládní opatření spojená s nouzovým stavem v zemi se dotkla i nového čísla Vysokomýtského zpravodaje. Periodikum vychází jako měsíčník a během jeho příprav se udála velká spousta změn, které nás vedly k rozhodnutí vyjmout těsně před tiskem všechny pozvánky na dubnové kulturní, společenské, církevní i sportovní akce.    Elektronická verze zpravodaje4.65 MB
Březen 2020

Březen 2020

Nové číslo zpravodaje zve hned ve svém úvodu na slavnostní večer 12. března, kdy se budou v Šemberově divadle udílet výroční Ceny města Vysokého Mýta. O 150. výročí vysokomýtského Sokola a zároveň 60. výročí sportovní gymnastiky si redakce v rozhovoru měsíce povídala s Ivetou Macháčkovou, starostkou tělovýchovného spolku. Vitrínka, která v letošním roce představuje 30 let svobodného podnikání ve městě, prezentuje místní slévárnu. Vysokomýtský uličník pak odhalí názvosloví ulic v okolí kostela sv. Vavřince. Informacím z městského úřadu dominuje přehled nominovaných na výroční ceny, po nich následují pozvánky na nejrůznější akce Vysokomýtské kulturní, o. p. s., na které navazují aktuální informace školských, kulturních, sportovních i církevních institucí. Přehledný kalendář akcí na stránkách 35-36 periodikum uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje3.64 MB    
Únor 2020

Únor 2020

  Ve druhém čísle zpravodaje v tomto roce přijal pozvání k rozhovoru měsíce archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, který se rozpovídal o právě probíhajícím výzkumu v lokalitě za pivovarem. Vitrínka představuje nové téma 30 let svobodného podnikání v našem městě a Vysokomýtský uličník prozradí, v jaké ulici bývaly masné krámy. Následují zajímavé informace z městského úřadu, které představejí aktuální dění ve městě, a pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané četnými vysokomýtskými organizacemi. Přehledný kalendář těchto akcí čtenáři naleznou na posledních stránkách periodika.   Elektronická verze zpravodaje2.71 MB    
Leden 2020

Leden 2020

  Úvod lednového čísla je věnován novoročnímu slovu starosty města Františka Jiraského. Následuje rozhovor měsíce, ve kterém redakce vyzpovídala Jitku Jiskrovou, ředitelku technické školy, která v letošním roce slaví 70 let. Pravidelná rubrika Vitrínka bude po celý rok patřit tématu 30 let svobodného podnikání a zcela novou rubriku připravilo regionální muzeum. Nese název Vysokomýtský uličník a dozvíme se v ní, proč nesou ulice ve městě takové jméno. Ucelený přehled akcí ve Vysokém Mýtě v roce 2020 čtenáři naleznou na dvoustránce v úvodu informací z městského úřadu. Následují tradiční pozvánky na kulturní a sportovní akce, zajímavosti z oblasti školství, církví a okolí. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.     Elektronická verze zpravodaje2.63 MB