Červen 2015

Červen 2015

Hlavním tématem Vysokomýtského zpravodaje je oslava 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou, jež nese název „Od kočárů k autobusům“. V rozhovoru měsíce jsme položili několik otázek generálnímu řediteli Iveco Czech Republic, a. s.  Jiřímu Vaňkovi. Pestrý a detailní program oslav, které budou ve Vysokém Mýtě probíhat v prvním červnovém týdnu a patří zároveň mezi největší v tomto roce, naleznou čtenáři na druhé a třetí straně obálky Vysokomýtského zpravodaje, dále pak uvnitř na stranách 8-10. Pozvánce na letní promenádní koncerty, které v letošním roce začínají již v měsíci červnu, je věnována strana 11. Následují informace z Městského úřadu.    Elektronická verze zpravodaje2.59 MB

Společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., která zajišťuje kulturní akce pro město Vysoké Mýto, zahajuje letní sezónu v Amfiteátru M-klubu již 19.6. Více informací na straně 20. Městská galerie a Galerie ve Zvonici zvou  i v měsíci červnu své návštěvníky a příznivce prostřednictvím tohoto periodika na výstavy, jež pořádají.  Kulturní a sportovní instituce, školy, církve a jiná sdružení informují o aktualitách svými příspěvky ve druhé polovině periodika. Na obálce Vysokomýtského zpravodaje je motiv z dětského koutku v Turistickém informačním centru, o kterém jsme informovali čtenáře již v minulých měsících, aktuálně i nyní na straně 17. Veselou malbu navrhl a se svými žáky poté zrealizoval Filip Dvorský. Kalendář akcí jako tradičně Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.