Duben 2015

Duben 2015

Ve čtvrtém čísle Vysokomýtského zpravodaje jsme o rozhovor měsíce požádali radní našeho města paní Helenu Mandíkovou. Pravidelná rubrika Vitrinka představuje na svých stránkách legendární autobusy Škoda 706 RTO. Hned po jejím přečtení se čtenáři mohou vydat „Po stopách vysokomýtských fotografů amatérů“. Laureátům Výročních cen za rok 2014 je věnována dvoustrana 9-10. Informace z MěÚ v sobě zahrnují potěšitelnou zprávu. Jabloňová alej u Vysokého Mýta byla vyhlášená Alejí Pardubického kraje za rok 2014.  Více je uvedeno straně 15.  Velké množství pozvánek na různé kulturní, sportovní a společenské akce naleznou čtenáři ve druhé části Vysokomýtského zpravodaje. Jejich přehledný kalendář  periodikum uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.47 MB