Září 2015

Září 2015

Podstatná část devátého čísla Vysokomýtského zpravodaje je věnována Městským slavnostem, které v našem městě proběhnou již 4. – 6. 9. Podrobný program jedné z nejvýznamnějších událostí v tomto roce je zveřejněn na druhé a třetí straně obálky, dále pak na str. 10 a 11. Pozvánku k již tradičnímu rozhovoru v úvodu periodika přijal Jiří Podroužek, ředitel Správy školských zařízení – Domova mládeže a školní jídelny. Název pravidelné rubriky Vitrinka je Výroba požárních a Komunálních automobilů a prostřednictvím rubriky Nápady na výlety po Vysokém Mýtě a okolí se společně podíváme za stromy do Hamzova arboreta v Luži – Košumberku.  Následuje obsáhlý výčet aktuálních zpráv z Městského úřadu. Druhá polovina periodika je věnována dalším pozvánkám na kulturní a sportovní akce, ucelený přehled na straně 64 Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.   Elektronická verze zpravodaje2.6 MB