Září 2023

Září 2023

Bronzová obálka aktuálního čísla odkazuje na prestižní ocenění Vysokomýtského zpravodaje, který v červenci obdržel 3. místo v celostátní soutěži O nejlepší městský zpravodaj roku 2022. Září je ve Vysokém Mýtě nabité nejrůznějšími akcemi, souvisejícími s návratem dětí do školních lavic a také tradičními Městskými slavnostmi a Dny evropského kulturního dědictví. Čtenáři se o těchto událostech dozví ve zpravodaji spoustu informací. Rozhovor měsíce vedla šéfredaktorka s Janem Dvořákem, vedoucím Krytého plaveckého bazénu. Samozřejmě nechybí stálé rubriky Vitrínka, tentokrát představující spolek rybářů, a Topografické okénko, které je věnováno místním cihelnám. Následují informace z městského úřadu, pozvánky na kulturní, společenské i sportovní akce vysokomýtských organizací a škol. Zpravodaj na samém konci uzavírá přehledný kalendář akcí.