Listopad 2023

Listopad 2023

V pořadí jedenácté číslo periodika v letošním roce zve své čtenáře na vnitřních stranách obálky na dvě zajímavé výstavy v našem městě, čtvrtá strana obálky dává nahlédnout, jak probíhaly oslavy 100. výročí speciální školy. V rozhovoru měsíce se představí Markéta Mužátková, která se v letošním roce s kapelou Vesna zúčastnila evropské hudební soutěže Eurovize a v jejím finále vybojovala desáté místo. Rubrika Vitrínka blíže přiblíží činnost sboru a výjezdové jednotky dobrovolných hasičů. Z pravidelné muzejní rubriky topografických okének se čtenáři dozví o místních zaniklých svatostáncích. Následují informace z městského úřadu, například o prestižních oceněních nového parku v revitalizovaném území bývalých kasáren či úspěchu města v odpadové soutěži. Na dalších stránkách čtenáři naleznou pozvánky, zajímavosti a různá sdělení z ostatních vysokomýtských kulturních, sportovních, církevních a jiných institucí, jako obvykle přehled akcí zpravodaj uzavírá.

Upozorňujeme přispěvovatele do Vysokomýtského zpravodaje, že uzávěrka prosincového čísla je středa 15. listopadu.